Pieredze uzņēmējdarbības resursu centra attīstībai tiek gūta Rostokā

06.09.2005.


 Projekta “FEM: Sieviešu uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras reģionā” ietvaros resursu centra vadītājām no Valmieras, Bauskas, Preiļiem un resursu centru virziena vadītājai Latvijā M. Krūzmētrai bija iespējams apmeklēt Veklemburgas –Vorpommernas reģionu Vācijā, lai gūtu pieredzi par uzņēmējdarbības resursu centru darbību.
  Resursu centru saknes meklējamas Zviedrijas lauku apvidos deviņdesmito gadu otrajā pusē. Lielais bezdarbs, īpaši sieviešu vidū, 1999. gadā bija arī Vācijā. Lai uzlabotu situāciju darba tirgū un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, Rostokā tika nodibināts un sāka darboties pirmais URC (uzņēmējdarbības resursu centrs). Centra mērķis bija palielināt sieviešu uzņēmēju skaitu. Lai šādu mērķi sasniegtu, bija nepieciešams sievieti motivēt uzsākt uzņēmējdarbību, palīdzēt sievietēm iegūt vairāk iespēju, dodot lielāku ietekmi reģionālajā un sociālajā attīstībā, kā tas ir vīriešiem.
Sievietes šādos resursu centros rod domubiedrus, kā arī pieredzējušas partneres, ar kuru palīdzību viņas var pilnveidot un attīstīt profesionālās un uzņēmuma īpašības, izmantojot tās gan lokāli, gan visa reģiona attīstībai. Svarīgs aspekts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir finansu resursi, kontaktu dibināšana ar citām uzņēmējām. Šādu centru galvenā funkcija – kļūt par “kopienu”, kurā ir iespējams apmainīties ar pieredzi.
URC Rostokā, ko apmeklējām, sievietes nāk kopā regulāri un risina savas problēmas kopīgi. Pieredzējušās uzņēmējas nebaidās nodot savu pieredzi tālāk, viņas arī zina, ka samilzušu problēmu kalns nebūs jārisina tikai viņai vienai vien. Tā ir savstarpēja uzticēšanās un arī zināma drošība.
URC darbības galvenie virzieni – individuāla trenēšana, lai sekmētu vai nostiprinātu uzņēmumu, sniedzot ekonomiskus padomus, tikšanās ar uzņēmējiem ne tikai Rostokā, bet visā valstī, treniņi, kas sniedz drosmi veidot un uzsākt uzņēmējdarbību.
Resursu centrs nav neatkarīga institūcija. Šādi centri ir izveidoti jau pie kādām esošām organizācijām. Rostokas URC darbojas pie informācijas un datu pārstrādes institūta. URC darbojas projektos, bet papildus finansējumu saņem arī no reģionālajām attīstības aģentūrām.
Sasniegtie rezultāti ir iepriecinoši: laikā no 2002. gada līdz 2004. gadam radīti jauni 400 uzņēmumi, no kuriem 75% radīja sievietes, kā arī noorganizētas 40 tikšanās.
Šādi resursu centri ir nozīmīgs faktors valsts ekonomikas nostiprināšanā, taču cilvēkam jāsaprot, ka jāstrādā ar atvērtu plaukstu – palīdzot citiem, palīdzi pats sev. Ļoti interesanta un spraiga izvērtās tikšanās ar Rostokas sievietēm uzņēmējām, kuras nebaidījās pastāstīt, kā veidojies viņu biznesa ceļš, par problēmām, par to risinājumiem un par to, cik nozīmīgi viņām ir sanākt kopā. Uzzinājām, kādus pakalpojumus sniedz viņu biroji. Pilsētās pakalpojumu piedāvājums atšķiras no lauku pakalpojumiem, atbilstoši pieprasījumam. Priecēja Vācijas lauku lielā sakoptība un pasaku mājiņām līdzīgie dzīvojamie nami, kas bagātīgi izdaiļoti ar lekni ziedošiem petūniju un pelargoniju krūmiem.

Ineta Liepniece,
Preiļu Uzņēmējdarbības resursu centra vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 06.09.2005.