Turpinās sabiedrisko organizāciju pārreģistrācija

01.09.2005.


Pamatojoties uz Biedrību un nodibinājuma likumu, turpinās sabiedrisko organizāciju pārreģistrācija par biedrībām. Pārreģistrācija jāveic līdz 2005. gada 31. decembrim.
Konsultācijas pārreģistrācijas veikšanai iespējams saņemt Preiļu NVO centrā. No Preiļu NVO centra dalīborganizācijām pārreģistrējušās 50 % organizāciju. Turpinās sadarbība ar Preiļu rajona sabiedriskajiem centriem un klubiem. Aktivitāšu rezultātā veidojušās reģistrētas biedrības Sīļukalnā un Aizkalnē.

Pēdējās izmaiņas: 01.09.2005.