Sociālā dienesta Dienas centrā ievēlēta padome

30.08.2005.


Dienas centra padomē darbosies pārstāvji no dažādām sabiedriskajām organizācijām:


Anitra Sondore – Dienas centra vadītāja,
Anfiza Abramova – Preiļu novada pensionāru biedrība,
Elvīra Baženova – Preiļu novada pensionāru biedrība,
Valentīna Grizāne
– Preiļu novada pensionāru biedrība,
Anastasija Vinogradova – Invalīdu biedrība,
Irēna Stepanova – Invalīdu biedrība,
Jānis Leitāns – Invalīdu biedrība,
Pēteris Malnačs – Represēto biedrība,
Anastasija Bluzma – Biedrība „Mūsmājas”,
Monika Šņepste – Biedrība „Mūsmājas”,
Terēzija Krumpāne – Biedrība „Mūsmājas”,
Jevgēnija Džeriņa – S/O Ļatvijas sarkanais krusts”,
Elma Aksjonova – S/O „Glābiet bērnus „Preiļu nodaļa.

Pēdējās izmaiņas: 30.08.2005.