Sociālās apdrošināšanas iemaksu maksimālais apmērs 2006.gadā būs 20 700 lati

30.08.2005.


Rīga, 30.08.2005. – Sociālās apdrošināšanas iemaksu objektu maksimālais apmērs visām maksātāju grupām 2006. gadā tiks paaugstināts no 19 900 līdz 20 700 latiem, bet esošais sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta minimālais apmērs brīvprātīgajiem un pašnodarbinātajiem saglabāsies līdzšinējā līmenī -1 320 latus gadā (110 lati) mēnesī.


To paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi divos Ministru kabineta noteikumos – Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai un Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru.


LM sagatavotie noteikumi paredz, ka gan sociālās apdrošināšanas obligāto, gan brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs sākot ar 2006. gadu tiks piesaistīts vidējai sociālās apdrošināšanas iemaksu algai valstī. Tā pagājušajā gadā bija 191,84 lati.


Sociālo iemaksu veikšana nodrošina cilvēkam tiesības saņemt pensijas un pabalstus, garantējot aizsardzību noteiktu sociālo risku iestāšanās gadījumā. Tā kā pensijas un pabalsta apmērs ir tieši atkarīgs no ienākumiem, no kuriem maksātas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad, palielinot sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālo apmēru, tiek uzlabotas arī cilvēka sociālās garantijas.


Saskaņā ar likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets. 


Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta dinamika pēdējos gados ir šāda: 2000.gadā – 15 000 lati, 2001.gadā – 16 000 lati, 2002.gadā – 17 300 lati, 2003.gadā – 18 400 lati, bet 2004. un 2005. gadā – 19900 lati.


Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem tās uzskaitē 2004.gadā bija 986 944 darba ņēmēji un 29 487 pašnodarbinātie. Pašnodarbinātajiem sociālās apdrošināšanas iemaksu likme 2005.gadā ir 30,5%. Savukārt tiem cilvēkiem, kuri sociālajai apdrošināšanai pievienojušies brīvprātīgi, 2005.gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likme ir 25,26%, bet pašnodarbinātā laulātajam – 31,2%.


Atgādinām, ka pašnodarbinātais nav atzīstams par darba ņēmēju, bet gūst ienākumus, piemēram, kā cilvēks, kurš veic individuālo darbu, strādā par zvērinātu notāru, zvērinātu advokātu, zvērinātu revidentu, prakses ārstu u.c. Pašnodarbinātie neveic sociālās iemaksas bezdarba apdrošināšanai un darba negadījumu apdrošināšanai, jo paši ir atbildīgi par savu darbu un darba drošību.


Savukārt par brīvprātīgi sociāli apdrošināto var kļūt cilvēks, kurš ir sasniedzis 15 gadu vecumu un kurš nav pakļauts obligātajai sociālajai apdrošināšanai.


Pēc statistikas datiem 2004.gadā reģistrēti 69 cilvēki, kuri brīvprātīgi pievienojušies sociālajai apdrošināšanai. Bet 2985 cilvēki 2004.gadā veikuši maksimālās obligātās iemaksas.Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie departamenta direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes  (7021665, 9538825).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.