Trūcīgo ģimeņu bērni var saņemt brīvpusdienas

29.08.2005.


Brīvpusdienas pašvaldības skolās pašvaldības skolēniem, brīvpusdienas obligātās sagatavošanas grupu audzēkņiem, kuri mācās pašvaldības izglītības iestādēs, un 50 % atlaidi no maksas par uzturēšanos bērnudārzā var saņemt trūcīgās ģimenes, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 40 Ls.
Lai saņemtu trūcīgas ģimenes statusu, Jums jāgriežas Preiļu novada domes Sociālajā dienestā, Aglonas ielā 1a, Preiļu vai Aizkalnes pagastu centros, jāiesniedz dokumenti un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Tālrunis informācijai 5323200.

Pēdējās izmaiņas: 29.08.2005.