Juridiskās palīdzības nodrošināšana personām

29.08.2005.


Preiļu novada dome informē, ka no 2005. gada 1. jūnija ir stājies spēkā „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums.” Šī likuma mērķis ir veicināt fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai. Tiesības uz juridisko palīdzību ir LR pilsonim, LR nepilsonim, bezvalstniekam, ES pilsonim, kas nav LR pilsonis, bet tiesiski uzturas LR, tādas valsts pilsonim, kas nav ES dalībvalsts, ja viņš tiesiski uzturas LR un ir saņēmis patstāvīgās uzturēšanās atļauju, personai, kurai, atbilstoši LR noslēgtajam starptautiskajam līgumam, ir tiesības uz LR nodrošināto juridisko palīdzību, patvēruma meklētājam, bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss Latvijas Republikā.
Valsts nodrošina juridisko palīdzību jebkurai personai, kas ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu.
Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 2. punktu, valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanu līdz Juridiskās palīdzības administrācijas izveidošanai veic Tieslietu ministrija.
Personas, kuras vēlas saņemt valsts nodrošināto juridisko palīdzību, aizpildītos iesniegumus var nosūtīt Tieslietu ministrijai, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536.
Juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapu, kā arī informāciju par veidlapas aizpildīšanu un tai pievienojamiem dokumentiem, persona bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijā vai pašvaldībā, kuras administrācijā ir šīs personas dzīvesvieta vai tiesiska uzturēšanās vieta.
Juridiskās palīdzības veidlapu, kā arī informāciju par tās aizpildīšanu, var saņemt Preiļu novada domes juridiskajā daļā, Tirgus laukums 1, Preiļi, kabinetā Nr.10, katru otrdienu no plkst. 900-1200, 1300-1600.

Aldis Džeriņš,
Preiļu novada domes Juridiskās daļas vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 29.08.2005.