Preiļu novadā apstiprināts atklātā konkursa nolikums Brīvības cīņu pieminekļa izveidei

18.08.2005.

Ņemot vērā Preiļu novada iedzīvotāju iesniegumus un Preiļu novada arhitekta atzinumu, novada dome apstiprināja atklātā konkursa “Brīvības cīņu pieminekļa izveide Preiļos” nolikumu. Konkursa mērķis ir iegūt priekšlikumus pieminekļa realizācijai, lai pēc iespējas pilnīgāk atspoguļotu Latvijas brīvības cīņu posmus: Brīvības cīņas, Nacionālie partizāni, Atmodas (barikāžu) laiks. Konkursa dalībniekiem jāizstrādā pieminekļa skulpturālā daļa, novietne pilsētvidē un laukuma arhitektoniskais risinājums, paredzot tajā siera skulptūru izvietojumu un iespēju rīkot masu pasākumus. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš – 2005. gada 31. oktobris. Labāko projektu autoriem dome ir noteikusi trīs prēmijas: pirmā prēmija – 1000 Ls, otrā prēmija – 300 Ls, trešā prēmija – 200 Ls.
Pieminekļa uzstādīšanai paredzēta vieta pie Preiļu rajona padomes, kur ieplānots arhitektoniski pārkārtot arī esošo laukumu. 

Konkursa materiāli saņemami Preiļu novada domē, Tirgus laukums 1, Preiļi. Uzziņas pa tālruni 5322766.

Atklāta konkursa noteikumi “Brīvības cīņu pieminekļa izveidei Preiļos” (pdf formātā)
Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.