Preiļos tiks sakārtots galvenais pilsētas krustojums

18.08.2005.


Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF) ir atbalstījis Preiļu novada domes projektu “Gājēju drošības uzlabošana Preiļu pilsētas centrālajā krustojumā”.
Projekta mērķis – uzlabot gājēju drošību pilsētā, sakārtojot kustību pilsētas centrā. Kā pastāstīja Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītājs Vladimirs Ivanovs, projekta īstenošanas rezultātā paredzēts uzstādīt luksoforus, atjaunot gājēju ietvi – uzklāt bruģi un izbūvēt gājēju barjeras. Krustojumā tiks uzstādīts arī ielu apgaismojums – laternas. Lai pilsētas centrā sakārtotu transporta kustību, ielas braucamā daļa tiks sadalīta trīs joslās, tiks uzstādītas 39 ceļa zīmes.
Pirms darbu veikšanas krustojumā vēl jānotiek kanalizācijas un ūdensvada izbūvei. Līdz ar to dome lūgs atbildīgajām institūcijām, lai pilsētas ielu krustojuma būvdarbu projekta beigu termiņš tiktu pagarināts līdz 2005. gada 1. jūnijam. Līdz tam laikam ir jāveic kanalizācijas un ūdenssistēmas cauruļu nomaiņa. 
Projekta kopīgās izmaksas sastāda Ls 80048. ERAF finansējums projekta realizācijai paredzēts Ls 60 036 apmērā, no Valsts budžeta saņemsim Ls 10 006, bet Preiļu novada domes līdzfinansējums – Ls 10 006.
Projekts atbalstīts ERAF 1. prioritātes “Ilgtspējīgas attīstības veicināšana” pasākuma “Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” aktivitātes “Transporta sistēmas efektivitātes uzlabošana apdzīvotās teritorijās” apakšaktivitātē “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”.


Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.08.2005.