Valdība atbalsta no 2006.gada paaugstināt minimālo darba algu no 80 uz 90 latiem

17.08.2005.

Rīga, 16.08.2005.- Pēc labklājības ministres Dagnijas Staķes iniciatīvas valdība, šodien,16.augustā, steidzamības kārtā izskatot informatīvo ziņojumu par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu 2006.gadā, atbalstīja no nākamā gada palielināt minimālo algu no 80 uz 90 latiem.


“Laikā, kad ir ievērojami cēlušās pārtikas un pakalpojumu cenas, minimālās algas paaugstināšana ir viens no būtiskiem soļiem, lai uzlabotu sociāli ekonomisko situāciju tiem strādājošiem cilvēkiem un viņu ģimenēm, kuri par savu darbu saņem tikai minimālo algu.  Tas ir arī solis uz priekšu, lai mazinātu nelegālo nodarbinātību un dotu signālu tiem cilvēkiem, kas vēlas doties darba meklējumos  uz ārvalstīm,  par valsts virzību uz minimālo algu atšķirību mazināšanu starp Latviju un pārējām ES dalībvalstīm,” uzsver D. Staķe.


Vienlīdz labklājības ministre pauž neizpratni par darba devēju uzskatu maiņu par minimālās algas paaugstināšanas apmēru, jo šobrīd Latvijas darba devēju konfederācija paziņojusi par atbalstu minimālās algas palielināšanai uz 100 latiem, lai gan Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē š.g. 15.jūnijā tā iebilda pret Labklājības ministrijas (LM) sākotnējo piedāvājumu paaugstināt minimālo algu nākamajā gadā no 80 uz 100 latiem. Līdz ar to NTPS tika pieņemts lēmums paaugstināt minimālo algu tikai līdz 90 latiem.


Labklājības ministrijas (LM) speciālisti, sagatavojot ziņojumu, balstījās uz 2002.gadā izstrādāto koncepciju par minimālo darba algu, kas paredz 7 gadu periodā minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu līdz 50% no iepriekšējā gada strādājošo mēneša vidējās bruto darba samaksas. Pērn tā bija 210,95 lati.


Pēc LM aptuveniem aprēķiniem minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 80 uz 90 latiem sākot ar 2006.gada 1.janvāri budžetā papildus nepieciešami 4,1 milj. lati. Galīgos aprēķinus par papildus nepieciešamo finansējumu atbildīgās institūcijas veiks pēc tam, kad valdība atbalstīs lēmumu par minimālās mēneša darba algas paaugstināšanu.


Analizējot ekonomisko situāciju valstī LM speciālisti atzīst, ka šobrīd 2004.gadā noteiktais minimālās algas reālais apmērs inflācijas dēļ ir samazinājies par 7,3%, sasniedzot tikai 74,16 latus (bruto darba alga) no 80 latiem.


Ziņojumā uzsvērts, ka zemā darba samaksa, tostarp minimālā mēneša alga, ir arī viens no būtiskākajiem faktoriem, kas veicina darbaspēka došanos strādāt uz “vecajām” Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās ir salīdzinoši augstāka darba alga un dzīves līmenis. Turklāt šie faktori arī negatīvi ietekmē Latvijas ekonomisko izaugsmi.


Pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas valdībā LM varēs uzsākt darbu pie Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādes par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi.


  Pēc statistikas datiem 2004.gadā strādājošo skaits, kuri saņēma mazāk par minimālo darba algu un minimālās algas apmērā, bija 101,6 tūkst. cilvēku no nodarbināto kopskaita jeb 15%, t.sk. privātajā sektorā 87,3 tūkst. cilvēku (86%) un sabiedriskajā sektorā – 14,3 tūkst. cilvēku (14%).Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā pie direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.