Budžeta grozījumos sociālās sfēras uzlabošanai atvēl papildus 8 milj. latus

17.08.2005.

Rīga, 16.08.2005. –  Valdībai pieņemot 2005.gada budžeta grozījumus, sociālās sfēras uzlabošanai atvēlēti papildus 8 milj. lati, no tiem lielākā daļa 7,1 milj. lati paredzēti bērna kopšanas pabalstu izmaksai.


Budžeta grozījumos papildus piešķirti arī 824 tūkst. lati sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām izveidojušos uzturēšanas izdevumu parādu segšanai un 49 tūkst. latu – cenu sadārdzinājuma ietekmes mazināšanai.  Tāpat  ir iegūti arī papildus 44 tūkst. lati šogad janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu segšanai LM  padotībā esošām institūcijām. 


Savukārt atbilstoši šodienas valdības lēmumam Labklājības ministrija līdz ceturtdienai, 18. augustam, iesniegs Finanšu ministrijā savus priekšlikumus budžeta iekšējiem tehniskiem grozījumiem.


Atgādinām, ka  Labklājības ministrija valdībai šī gada budžeta grozījumos lūdza piešķirt kopumā papildus vairāk kā 10 milj. latu, visvairāk līdzekļu 7,1 milj. latu paredzot bērna kopšanas pabalstu izmaksai un 873 tūkst. latu –  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām izveidojušos uzturēšanas izdevumu parādu segšanai.
Savukārt šī gada janvāra dabas stihiju nodarīto zaudējumu un bojājumu novēršanai LM padotībā esošajiem bērnu un pieaugušo ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centriem, ministre prasīja valdībai piešķirt 44 346 latus, bet šajās institūcijās nodarbināto medicīnas darbinieku atalgojumu nodrošināšanai – 755 tūkst. latus.
LM iesniedza priekšlikumu budžeta grozījumos piešķirt papildus 100 tūkst. latu tehnisko palīglīdzekļu saņēmēju rindu uz surdotehniku mazināšanai, bet tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas nodrošināšanai reģionos, izveidojot Tehnisko palīglīdzekļu centra filiāli Daugavpilī, kā arī paplašinot filiāles Rīgā un Kuldīgā,  – 181 000 latu. 
Savukārt, lai nodrošinātu invalīdiem pieejamu vidi, izveidotu uzbrauktuves un pielāgotu tualetes invalīdu vajadzībām, kā arī nodrošinātu Invaliditātes informatīvās sistēmas izveidi, ministrija lūdza valdību Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai piešķirt 107 750 latu.
LM ar budžeta grozījumiem cerēja iegūt arī papildus 13 950 latu, kas tiktu novirzīta vardarbības cietušo bērnu sociālajai rehabilitācijai dzīvesvietā un 56 tūkst. latu. subsidētai nodarbinātībai.


Pēc plašākas informācijas vērsties
pie Komunikācijas departamenta direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.