Staķe aicina pirms došanās strādāt uz ārzemēm rūpīgi iepazīties ar darbā iekārtošanas firmu darbību

17.08.2005.


Rīga, 16.08.2005. – Aizvien pieaugot to cilvēku skaitam, kuri darbu ārzemēs meklē ar darbā iekārtošanas firmu starpniecību, labklājības ministre Dagnija Staķe aicina potenciālos darba meklētājus pirms došanās uz ārvalstīm rūpīgi iepazīties ar darbā iekārtošanās firmu darbību, lai nekļūtu par negodprātīgu ārvalstu darba devēju upuriem.
“Pēdējā laikā aizvien biežāk presē izskanējusī informācija par piekrāptajiem darba meklētājiem. Analizējot situāciju, redzams, ka liela atbildība par krāpšanas gadījumiem ir jāuzņemas tieši darbā iekārtošanās firmām, kuras nav pietiekami godprātīgi veikušas savus pienākumus,” norāda labklājības ministre D.Staķe.
Ministre uzsver, ka darbā iekārtošanas firmām, nodrošinot cilvēkus ar darbu ārzemēs, rūpīgi jāizvērtē potenciālo darbinieku izglītība un valodu zināšanas, pretējā gadījumā tieši nepietiekamās svešvalodu zināšanas pakļauj darba ņēmējus papildus riskiem. Piemēram, pašlaik topošajiem darba ņēmējiem ir ļoti vājas svešvalodu zināšanas, un liela daļa no visiem Īrijā nodarbinātajiem Latvijas iedzīvotājiem šobrīd nepārvalda angļu valodu, līdz ar to darba devēji ar šiem cilvēkiem var viegli manipulēt.
Lai novērstu krāpšanās gadījumus, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) ir izveidota Uzraudzības komisija, kura pastiprināti kontrolē licencēto darbā iekārtošanos firmu sniegto pakalpojumu tiesiskumu un kvalitāti. Licencētas darbā iekārtošanās firmas ir tās, kuras par maksu sniedz darbā iekārtošanās pakalpojumus. Licenci izsniedz Nodarbinātības valsts aģentūras Licencēšanas komisija.
Pašlaik šādu licenci Latvijā ir ieguvušas 54 firmas. Ar šo firmu sarakstu var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.lv.
Arī pašiem darba ņēmējiem ir jāuzņemas atbildība, lai viņi netiktu piekrāpti, piemēram, kārtīgi jāizlasa līgums ar darbā iekārtošanas firmu, firmas līgums ar tās sadarbības partneriem ārvalstīs un darba līgums ar daba devēju, jāiepazīstas ar darba un sadzīves apstākļiem attiecīgajā valstī u.t.t. Tāpēc labklājības ministre aicina potenciālos darba meklētājus nepaļauties tikai uz saviem spēkiem, bet gan izmantot EURES konsultantu pakalpojumus, vēršoties NVA reģionālajos konsultatīvajos centros.
Atgādinām, ka EURES ir ES dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes un Šveices nodarbinātības dienestu vienots tīkls, kurā pieejama informācija par darba iespējām šajās valstīs – vakances, darba meklētāju CV, darba un dzīves apstākļi u.c. jautājumi.
Pēc ES esošo Latvijas vēstniecību aptuveniem datiem par laika posmu no 2000.līdz 2004.gadam no Latvijas uz darbu dažādās ES dalībvalstīs devušies vairāk kā 30 tūkst. iedzīvotāji. No tiem vairāk kā 15 tūkst. saņēmuši darba atļaujas Īrijā, vairāk kā 9 tūkst. reģistrējušies darbam Lielbritānijā, bet Vācijā -1296. Vismazākā Latvijas iedzīvotāju interese bijusi par darba iespējām Slovēnijā, jo tur 2004.g. izsniegta tikai 1 darba atļauja, bet Polijā 2002.gadā bija nodarbināti tikai 3 cilvēki.

Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.