Valsts apmaksās nelaimes gadījumu speciālās izmeklēšanas izdevumus

12.08.2005.

 


Rīga, 09.08.2005. – Lai nodrošinātu darba aizsardzības situācijas uzlabošanos Latvijas uzņēmumos un veicinātu nelaimes gadījumu objektīvāku izmeklēšanu, sākot ar 2007.gada 1.janvāri, valsts apmaksās darbā notikušo nelaimes gadījumu speciālās izmeklēšanas izdevumus.
To paredz šodien Ministru kabineta sēdē apstiprinātie noteikumi Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība, kurus sagatavoja Labklājības ministrija (LM).
“Šāds lēmums veicinās nelaimes gadījumu objektīvāku izmeklēšanu un patieso cēloņu noskaidrošanu, jo valsts var paskatīties  ar neatkarīgu skatu no malas, nekā, ja pats darba devējs apmaksā negadījuma ekspertīzi, kurā pats ir iesaistītā puse,” uzsvēra labklājības ministre Dagnija Staķe.
Ja līdz šim izdevumus, kas saistīti ar speciālistu un ekspertu pieaicināšanu, ekspertīzes veikšanu, transporta un sakaru nodrošināšanu, maksāja darba devējs, tad ar 2007.gadu tos paredzēts segt no valsts budžeta līdzekļiem, Valsts darba inspekcijas (VDI) piešķirto līdzekļu ietvaros.
VDI, tāpat kā līdz šim, būs jāveic arī kopējo valstī notikušo nelaimes gadījumu, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, reģistrāciju un uzskaiti.
Noteikumi paredz, ka par notikušo nelaimes gadījumu (par 1 diennakti ilgāks darbspēju zaudējums, inficēšanās risks pēc saskaršanās ar asinīm vai citiem šķidrumiem u.c.) darbiniekiem un nelaimes gadījuma lieciniekiem ir nekavējoties jāziņo darba devējam, tiešajam darba vadītājam vai darba aizsardzības speciālistam.
Lai varētu uzskaitīt visus notikušos nelaimes gadījumus, ārstniecības iestādes līdz katra mēneša desmitajam datumam sniedz VDI informāciju par iepriekšējā mēneša laikā cietušajiem.
Jebkuru nelaimes gadījumu izmeklē izmeklēšanas komisija, kura ar rakstisku rīkojumu tiek izveidota ne vēlāk kā piecas darba dienas pēc nelaimes gadījuma. Komisijai nelaimes gadījuma izmeklēšana jāpabeidz sešu darba dienu laikā un jāsastāda akts par nelaimes gadījumu darbā.
Savukārt, ja konstatēta viena vai vairāku cietušo nāve, vai smagi veselības traucējumi, tiek veikta nelaimes gadījumu speciālā izmeklēšana. Turklāt par minētajiem nelaimes gadījumiem darba devējs nekavējoties ziņo VDI un tuvākajai Valsts policijas nodaļai. Speciālo izmeklēšanu veic VDI amatpersona, bet gadījumos, kad ir miruši divi vai vairāki nodarbinātie– VDI izveidota speciālās izmeklēšanas komisija.
Izstrādātajā dokumentā noteikts, ka ar 2005.gada 1.novembri minētie noteikumi neattieksies uz tiem nelaimes gadījumiem, kas notikuši ar Iekšlietu ministrijas padotībā esošas iestādes ierindas vai komandējošā sastāva darbiniekiem.
Noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā bija speciālisti no Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Valsts darba inspekcijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas brīvo arodbiedrību savienības un Darba un vides veselības institūta.
Pēc statistikas datiem š.g. septiņos mēnešos nelaimes gadījumos darbā 36 darbinieki gājuši bojā, bet 132 guva smagas traumas.


Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.