Sociālo pakalpojumu attīstībā no ERAF ieguldīs1,5 miljonus latu

10.08.2005.

Rīga, 04.08.2005. – Latvijā tiks īstenoti 16 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēti projekti, kas paredz uzlabot alternatīvās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus visos Latvijas reģionos. Šo projektu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,5 miljoni latu.


Projekti paredz veidot, attīstīt vai paplašināt dienas centrus vairākām sociālās atstumtības riska grupām (pensionāriem, cilvēkiem ar invaliditāti, jaunajām māmiņām, no vardarbības cietušām sievietēm u.c.). Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centru telpas tiks izremontētas un pielāgotas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Citi projekti savukārt paredz veidot specializētas darbnīcas un iegādāties jaunas darba iekārtas, kas pielāgotas cilvēkiem ar invaliditāti (adāmmašīnas, stelles u.c.).


Šie projekti palīdzēs risināt Latvijai aktuālo problēmu – alternatīvu sociālo pakalpojumu trūkumu. Latvijā tradicionāli ir attīstīti institucionalizēti ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumi, piemēram, vecāka gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Pieprasījums pēc pansionātiem ir lielāks, nekā valsts un pašvaldības spēj nodrošināt. Vienlaikus daudzi šajās institūcijas mītošie cilvēki varētu dzīvot ārpus pansionātiem, savā pašvaldībā, saņemot institucionālajai aprūpei alternatīvus pakalpojumus, kā tas ir citviet Eiropā.


Projektu rezultātā mērķa grupu cilvēki apgūs nepieciešamās darba iemaņas, atjaunos patstāvīgai dzīvei nepieciešamās sociālās un pašaprūpes prasmes. Alternatīvu pakalpojumu pieejamība vietējā pašvaldībā sekmēs ne tikai klientu, bet arī viņu ģimeņu dzīves līmeni. Nodrošinot projekta mērķa grupām neatkarīgu dzīvi, iegūs arī viņu ģimenes locekļi, kuri varēs atgriezties darba tirgū un aktīvāk iesaistīties sabiedrības dzīvē.


Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca īstenos inovatīvu projektu, kas paredz izveidot četras specializētās darbnīcas cilvēkiem ar psihiskās veselības traucējumiem. Katrā darbnīcā paredzētas piecas darba vietas, kurās pus gada laikā tiktu apmācīti un darba iemaņas galdniecībā, veļas mazgāšanā, dārzkopībā, apzaļumošanā, amatniecībā un rokdarbos iegūtu 40 cilvēki. Projekta izmaksas ir vairāk nekā 127 tūkstoši latu. 


Savukārt Daugavpils rajona padome Naujenē bērnu nama telpās iecerējusi izveidot atbalsta centru „Avotiņi” nepilngadīgām, neprecētām grūtniecēm, un jaunajām māmiņām. Centrs būs paredzēts astoņām jaunietēm, kuras varēs iegūt nepieciešamās sociālās prasmes un iemaņas, saņemt speciālistu (psihologa, narkologa, pediatra u.c.) palīdzību. Centrā būs virtuve, kur jaunās māmiņas mācīsies gatavot ēst sev un savam mazulim. Šāda veida palīdzība Latgales reģionā līdz šim nav piedāvāta. Projekta izmaksas ir gandrīz 114 tūkstoši latu.


14 projektus īstenos pašvaldības vai to struktūrvienības, divus – valsts iestādes, pa vienam  – privātuzņēmums un nevalstiska organizācija. Katra projekta izmaksas ir atšķirīgas, tās svārstās no 15 līdz 156 tūkstošiem latu. 80 % no īstenojamo projektu izmaksām sedz ERAF, bet 20 % ir valsts un pašvaldības finansējums.    


Pavisam ERAF grantu shēmas „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” konkursam tika iesniegti 42 projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti 16 kvalitatīvākie.  Apstiprināto projektu saraksts ir pieejams interneta mājas lapas www.esflatvija.lv sadaļā „ESF atbalstītie projekti”.

Projektu pieteicēju un īstenotāju tiešais sadarbības partneris šajā struktūrfondu aktivitātē ir Sociālo pakalpojumu pārvalde, bet par tās ieviešanu kopumā atbild Labklājības ministrija.

Plašāku informāciju LM Komunikācijas departamentā sniegs
direktores vietniece  Lelde Rāfelde (7021666, 6136160),
sabiedrisko attiecību speciālists Juris Vīgulis (7021590, 6184007)


Karte


ESF grantu shēmā  „Sociālā darba speciālistu apmācības” apstiprinātie projektiERAF grantu shēmā „Alternatīvo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība” apstiprinātie projekti


ESF grantu shēmā  ESF „Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un ieviešana” apstiprinātie projekti


Kartē iezīmētas Sociālo pakalpojumu pārvaldes administrētajās struktūrfondu grantu shēmās apstiprināto projektu īstenošanas vietas.  Projekti, kas tiek īstenoti visā Latvijas teritorijā,  atzīmēti ar lielākiem aplīšiem jūrā.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.