KIF izsludina mazo piešķīrumu programmu nevalstiskajām organizācijām

10.08.2005.

Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) izsludina KIF mazo piešķīrumu programmu. Programma sniegs atbalstu nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas sociālajā, veselības aprūpes un izglītības jomā. Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstisko organizāciju darbībai nepieciešamo telpu remontu, aprīkojuma un mēbeļu iegādi, kā arī pasākumus, kas uzlabo infrastruktūru, lai sekmētu organizāciju efektīvu darbību. 


Projektu pieteikumu pieņemšana sākas no 2005.gada 4. augusta un turpinās līdz pieejamā finansējuma apjoms ir izsmelts. Maksimālais piešķīruma apjoms vienam projektam nepārsniedz 2500 eiro.


Plašāka informācija par nosacījumiem, kas jāievēro, iesniedzot projektu KIF mazo piešķīrumu programmā, atrodama KIF mājas lapā www.iniciativa.lv .


„Aicinām nevalstiskās organizācijas, īpaši Latvijas pagastos, būt aktīvām un izmantot KIF mazo piešķīrumu programmas sniegto iespēju”, mudina KIF direktore Inta Paeglīte, „Mēs priecāsimies atbalstīt nevalstisko organizāciju labās idejas, kas palīdzēs uzlabot vietējās kopienas dzīvi. Protams, projektam jāatbilst KIF mazo piešķīrumu programmas vadlīnijās minētajiem kritērijiem.”


Kopienu iniciatīvu fonds (KIF) ir reģistrēts 2005.gada 22. aprīlī. KIF dibinātājs ir Oranje fonds, kas ir viens no Nīderlandes sadarbības fondiem (NSF) Centrālajai un Austrumeiropai. NSF darbojas Latvijā kopš 1995. gada un ir atbalstījis gandrīz 300 nevalstiskās organizācijas.


Sīkāka informācija: Ieva Ernštreite, programmas koordinatore, tālr. 7316963, 9110828, e-pasts: ieva.ernstreite@iniciativa.lv, www.iniciativa.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.