Piedalīsimies ikdienas dzīves aprakstu konkursā “Pastāsti par savu dzīvi!”

10.08.2005.

Cik laba un laimīga ir mūsu ikdienas dzīve? Varbūt lielai daļai no mums tā nav ne laba, ne laimīga? Kā mēs – visi kopā un katrs atsevišķi – vērtējam savu ikdienas dzīvi šobrīd, piecpadsmit gadus pēc izstāšanās no Padomju Savienības un gadu pēc iestāšanās Eiropas Savienībā?


Stratēģiskās analīzes komisija un Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts aicina Latvijas iedzīvotājus līdz 1. septembrim piedalīties ikdienas dzīves aprakstu konkursā. Tā mērķis ir izpētīt Latvijas cilvēku – sieviešu un vīriešu, latviešu un nelatviešu, pilsoņu un nepilsoņu, bagāto un nabago, jauno un veco, laucinieku un pilsētnieku skatījumu uz savu ikdienas dzīvi un tās kvalitāti. Mums ir svarīgi izprast, kā šobrīd cilvēki Latvijā piepilda dzīvei atvēlēto laiku un ko domā par savu darbu, ienākumiem, ģimenes dzīvi, attiecībām ar citiem cilvēkiem, veselību, savām prasmēm, zināšanām, interesēm un brīvo laiku. Kā arī – ko domā par savu nākotni un kādu to vēlas redzēt.


Konkursā var piedalīties jebkurš Latvijas iedzīvotājs.
Vēlamais apjoms – divas līdz četras lappuses.


Aprakstus paredzēts izmantot pētījumā par dzīves kvalitāti Latvijā. Ikdienas dzīves aprakstu mērķis ir dot iespēju izteikties plašam cilvēku lokam un izstrādāt rekomendācijas par valsts attīstību lēmumu pieņēmējiem, ņemot vērā Latvijas cilvēku vērtējumu par savām dzīvēm un vīziju par personīgajiem nākotnes mērķiem.


Konkursa uzvarētājus gaida jaukas balvas – atpūta laukos nedēļas nogalē divām personām kādā no Latvijas novadiem!


Apraksti jāiesūta  līdz 2005. gada 1. septembrim. Mūsu adrese:
Dzīves kvalitātes pētījumam
Latvijas Universitāte
SPPI, Lomonosova iela 1,
Rīga, LV 1016.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.