Turpmāk patvēruma meklētājiem Latvijā tiks izsniegtas darba atļaujas

07.08.2005.

Rīga, 28.07.2005. – Lai patvēruma meklētāji varētu saņemt darba atļauju līdz galīgā lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas pieņemšanai, Labklājības ministrija (LM) plāno veikt vairākas izmaiņas Ministru kabineta Noteikumos par darba atļaujām ārzemniekiem.


Līdz šim darba atļaujas tika izsniegtas tikai tiem bēgļiem un cilvēkiem, kuriem bija piešķirts alternatīvais statuss.


Grozījumi papildinās noteikumus ar Eiropas Padomes direktīvas 2003/9/EK normām, kas nosaka minimālos standartus patvērumu meklētāju uzņemšanai, kā arī novērsīs noteikumu piemērošanas laikā konstatētās nepilnības.


Turpmāk ārzemniekiem, kuri ir Latvijas akreditētas izglītības iestādes audzēkņi vai pilna laika studenti, darba atļauju izsniegs tikai tādā gadījumā, ja darba līgumā noteiktais darba laiks nepārsniegs 20 stundas nedēļā.


Noteikumos ir paredzēts svītrot normu, kas paredzēja izsniegt darba atļauju ārzemniekam – ES pilsoņa ģimenes loceklim, jo Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valsts pilsonim un viņa ģimenes loceklim nav nepieciešama darba atļauja.


LM speciālisti atgādina, ka arī Latvijas pilsoņiem, dodoties strādāt uz kādu no ES vai EEZ valsti nav nepieciešama darba atļauja, bet ir jāslēdz darba līgums, kas paredz maksāt sociālās apdrošināšanas iemaksas, no kurām tiks noteikts pabalstu, pensijas apmērs.


Sīkāka informācija par sociālo drošību ES ir pieejama LM interneta mājas lapas sadaļā Sociālā drošība (http://www.lm.gov.lv/?sadala=487).
 
Kā liecina Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes dati, kopš 1998.gada Latvijā ir bijuši 141 patvēruma meklētāji, tostarp 9 cilvēkiem piešķirts alternatīvais statuss.


Grozījumi minētajos noteikumos šodien, 28.jūlijā tika izskatīti Valsts sekretāru sanāksmē.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā pie
departamenta direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.