Apstiprina uzlabojumus darba attiecību jomā

07.08.2005.

Rīga, 19.07.2005. – Lai novērstu Darba likuma piemērošanas nepilnības, kā arī pārņemtu Eiropas Savienības direktīvu prasības vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai starp vīriešiem un sievietēm, Labklājības ministrija izstrādāja grozījumus Darba likumā, kurus šodien apstiprināja Ministru kabineta sēdē.


Veiktie grozījumi Darba likumā paredz:
• iekļaut aizliegumu tiešā vai netiešā veidā diskriminēt cilvēku pēc seksuālās orientācijas;
• izslēgt iespēju darba devējiem darbā pieņemšanas intervijās jautāt sievietēm par grūtniecību, tādējādi veicinot vienādas attieksmes principa ievērošanu;
• aizliegt radīt nelabvēlīgas sekas darbiniekam, ja viņš informē kompetentās iestādes vai amatpersonas par aizdomām, ka darba vietā ir izdarīts administratīvs pārkāpums vai noziedzīgs nodarījums.


Tāpat grozījumi paredz noteikt tiesības darbiniekam pieprasīt nepilnu darba laiku bērna invalīda kopšanai līdz bērna 18 gadu vecumam. Līdz šim spēkā esošais Darba likums atļauj pieprasīt nepilnu darba laiku bērnu invalīdu kopšanai tikai līdz 16 gadu vecumam.  Tāpat noteiktas darbinieka, kuram ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, tiesības pieprasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu vasarā vai jebkurā citā laikā pēc viņa vēlēšanās. Grozījumi paredz arī, ka nodarbināt virsstundu darbā un nosūtīt komandējumā strādājošās grūtnieces, sievietes pēcdzemdību periodā, kā arī tās sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, darba devējs var tikai ar viņu piekrišanu.


Savukārt, lai uzlabotu darba vidi tajos Latvijas uzņēmumos, kuros nav iespējams visiem darbiniekiem vienlaicīgi nodrošināt pārtraukuma piešķiršanu, noteikts elastīgāks regulējums. Tādējādi darba devēji, vienojoties ar darbiniekiem, darba koplīgumā varēs noteikt uzņēmumam piemērotu darba pārtraukumu grafiku.


Minētie grozījumi Darba likumā stāsies spēkā pēc izskatīšanas Saeimā.

Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā pie
departamenta direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.