Izstrādās priekšlikumus invalīdu rehabilitācijas sistēmas uzlabošanai

07.08.2005.


Rīga, 29.07.2005. – Lai uzlabotu invalīdu medicīniskās un sociālās rehabilitācijas sistēmu, īpaši izveidotā darba grupā tikās šīs nozares speciālisti. Priekšlikumi, kā uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus invalīdiem, darba grupai līdz š.g. 1.oktobrim ir jāiesniedz ILNP priekšsēdētājai – labklājības ministrei Dagnijai Staķei.


Darba grupas pirmajā sēdē speciālisti sprieda par pašreizējo situāciju invalīdu rehabilitācijā un noteica galvenās prioritātes, kurās nepieciešamas izmaiņas: finansējuma palielinājums tehniskiem palīglīdzekļiem, higiēnas preču kompensēšana atbilstoši diagnozēm, kā arī jauns Rehabilitācijas likums.


Tāpat sēdes dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešams invalīdus nodrošināt ar asistentiem, tostarp neredzīgos ar pavadoņiem, bet nedzirdīgos – ar tulkiem. Trūkst arī sociālās rehabilitācijas centru mazpilsētās, kas sniegtu ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus.


Darba grupas vadītājs ir Latvijas Rehabilitologu biedrības prezidents Aivars Vētra, tajā piedalījās speciālisti no Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Valsts cilvēktiesību biroja, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas Asociācijas „Rūpju bērns”, Latvijas Neredzīgo biedrības, Latvijas Nedzirdīgo savienības, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas.


Ikviens interesents tiek aicināts iesūtīt savus ierosinājumus par minētājiem pasākumiem Invalīdu lietu nacionālās padomes (ILNP) sekretāram Mārim Dzelzskalnam uz e-pastu: Maris.Dzelzskalns@lm.gov.lv.


Šāda darba grupas izveidošana tika ierosināta š.g. 19.maija ILNP sēdē. ILNP ir konsultatīva institūcija, kas piedalās invalīdu integrācijas politikas izstrādē un īstenošanā.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā pie
sabiedrisko attiecību speciālistes Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035),
sabiedrisko attiecību speciālista Jura Vīguļa (7021590, 6184007).


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.