Cilvēki varēs paši izvēlēties individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu piegādātāju

07.08.2005.

Cilvēki, kuriem ir nepieciešams saņemt individuāli izgatavojamus tehniskos palīglīdzekļus, turpmāk varēs paši izvēlēties sev piemērotāko palīglīdzekļu izgatavotāju, tādējādi nodrošinot tehniskā palīglīdzekļa kvalitāti un atbilstību cilvēka individuālajām vajadzībām.


To paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Kārtība, kādā personas saņem tehniskos līdzekļus, kurus šodien, 26. jūlijā, apstiprināja MK sēdē.


Atbilstoši veiktajiem grozījumiem turpmāk Tehnisko palīglīdzekļu centrs (TPC) konkursa kārtībā noteiks vairākus pakalpojumu sniedzējus, kas cilvēkiem varēs izsniegt viņa vajadzībām nepieciešamos individuāli izgatavotos tehniskos palīglīdzekļus. Un pats cilvēks varēs izvēlēties no šīm vairākām organizācijām sev piemērotāko atbilstoši to piedāvājumam vai atrašanās vietai. 
LM speciālisti uzsver, ka šāda kārtība veicinās individuālu pieeju un iedziļināšanos katra cilvēka vajadzībās. Ar šīm izmaiņām arī šajā sistēmā tiek iedibināts princips, ka „nauda seko klientam”.


Līdz šim individuāli izgatavotos tehniskos palīglīdzekļus cilvēks saņēma pie konkrēta pakalpojuma sniedzēja un viņam nebija izvēles iespējas. Tagad, piemēram, cilvēks ar kustību traucējumiem, kurš dzīvo Liepājā, lai saņemtu kājas protēzi, varēs izvēlēties no vairākiem Liepājas rajona palīglīdzekļu piegādātājiem to, kas viņam liksies piemērotāks un tuvāk dzīvesvietai. Viņš veiks protēzes pasūtījumu izvēlētajā uzņēmumā, tas saskaņos šo pasūtījumu ar TPC, bet pēc to izsniegšanas klientam TPC pārskaitīs uzņēmumam izgatavošanai nepieciešamos līdzekļus.


Pakalpojumu cenas katram sniedzējam būs identiskas, atšķirsies tikai to ražošanā izmantotās izejvielas, ražotie tehniskie palīglīdzekļu veidi, kā arī viņu atrašanās vieta.


Pie individuāli izgatavojamiem tehniskiem palīglīdzekļiem ir pieskaitāmas, piemēram, protēzes, ortozes, sarežģīti ortopēdiskie apavi, acenēs iemontēti monookulāri vai binokulāri teleskopi.


Savukārt rūpnieciski izgatavotos tehniskos palīglīdzekļus (piemēram, ortopēdiskos apavus, ortozes, pašaprūpes, pārvietošanās, komunikācijas palīglīdzekļus), TPC iepērk konkursa kārtībā atbilstoši likumam Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām.


Tāpat grozījumi paredz to medicīnas darbinieku loku (piemēram, ergoterapeiti, neirologi, oftalmologi), kuriem ir tiesības izsniegt atzinumu par cilvēka funkcionālo traucējumu veidu un smaguma pakāpi, tādējādi nosakot kādi tehniskie palīglīdzekļi konkrētajam cilvēkam  ir nepieciešami.


Ir precizēta arī informācija, kādu nepieciešams norādīt līgumā, kas tiek noslēgts ar cilvēku, saņemot tehnisko palīglīdzekli, kā arī pastiprināta TPC atbildība par valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu, nodrošinot pakalpojumu sniedzēju kontroli.


Minētie grozījumi noteikumos Kārtība, kādā personas saņem tehniskos līdzekļus stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā pie
departamenta direktores Vinetas Bērziņas (7021632, 6497758),
sabiedrisko attiecību speciālistes Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.