Noslēgušās ikgadējās LM un pašvaldību sarunas

29.06.2005.

29.06.2005. –  Šodien Labklājības ministrijā (LM) norisinājās gadskārtējās sarunas starp LM un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) pārstāvjiem. Abas puses pārsprieda pašvaldībām aktuālākos jautājumus gan nodarbinātības, gan sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā.


Abu pušu pārstāvji uzsvēra veiksmīgo līdzšinējo sadarbību sociālo jautājumu risināšanā. LM un LPS vienojās, ka gan pašvaldību, gan valsts mērogā joprojām ļoti aktuāli ir nodarbinātības jautājumi un kopīgiem spēkiem jādara viss iespējamais, lai darba tirgū iesaistītu pēc iespējas vairāk cilvēku. Tika apspriestas iespējamās sekas, ko nesīs priekšlaicīgās pensionēšanās saglabāšana. Pašvaldībām jārēķinās, kas šīs solis, kas ir šķietami izdevīgs pašiem pensionāriem, pašvaldībām var nozīmēt pieredzējušu skolotāju, medmāsu un citu speciālistu priekšlaicīgu zaudēšanu.


LPS uzsvēra nepieciešamību attīstīt veselības aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvu cilvēku dzīvesvietai. Līdztekus pašvaldības rosināja palielināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu klāstu, piemēram, nodrošināt rehabilitācijas programmas no vardarbības cietušām pieaugušām sievietēm.   


LPS atzinīgi vērtēja LM plānotās iniciatīvas sociālo darbinieku skaita palielināšanai, izglītošanai un plānotās mērķdotācijas viņu atalgojuma nodrošināšanai. Abas puses vienojās, ka līdz 2008. būtu jāpanāk situācija, ka pašvaldībās uz katriem 1000 iedzīvotājiem ir viens sociālais darbinieks.


Runājot par nodarbinātības jautājumiem, pašvaldību pārstāvji atzina, ka pēdējos gados jūtami pilnveidota bezdarbnieku apmācības sistēma un atvieglota apmācību organizēšanas kārtība. Jaunā sistēma ir elastīga un ļauj sagatavot reālajām darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus.


LPS izteica vēlmi līdzdarboties jaunveidojamajā Darba devēju konsultatīvajā padomē, ko šoruden plāno izveidot pie Nodarbinātības valsts aģentūras.  


Tāpat LPS aicināja ministriju rast iespēju paaugstināt atalgojumu Valsts darba inspekcijas darbiniekiem un stiprināt inspekcijas kapacitāti.


Plašāku informāciju LM komunikācijas departamentā sniegs sabiedrisko attiecību speciālists  Juris Vīgulis (7021590, 6184007)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.