Labklājības ministrijas un pašvaldību pārstāvji diskutē par aktualitātēm sociālajā jomā

29.06.2005.

Rīga, 29.06.2005. – Labklājības ministre (LM) Dagnija Staķe šodien atklāja ikgadējās LM un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunas. Abas puses paredzējušas spriest par pērn panāktās vienošanās izpildes gaitu, kā arī pārrunāt būtiskākās aktualitātes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības, kā arī nodarbinātības jomā. LM speciālisti informēs arī par Eiropas Savienības struktūrfondu un EQUAL  programmas ieviešanas progresu.


Atklājot sarunas Dagnija Staķe uzsvēra, ka Labklājības ministrija uz visām savas kompetences komām raugās caur nodarbinātības prizmu, jo labklājības pamatā ir strādājošs cilvēks, kurš apgādā pats sevi un savu ģimeni.  Staķe pateicās tām pašvaldībām, kas aktīvi izmanto valsts piedāvātās iespējas nodarbinātības situācijas uzlabošanai. Ministre norādīja, ka vērojama liela pašvaldību interese par subsidēto darba vietu izveidi invalīdiem – bezdarbniekiem, par skolēnu vasaras nodarbinātības projektu. Turklāt pašvaldības ir aktīvas Eiropas struktūrfondu projektu rakstītājas, konstatēja labklājības ministre. Viņa aicināja veidot subsidētās darba vietas cilvēkiem pirmspensijas vecumā, lai aktīvāk iesaistu darba tirgū tieši šo iedzīvotāju grupu.


Būtiska šī gada sarunu tēma ir sociālais darbs pašvaldībās. Lai gan 2004. gadā sociālo darbinieku skaits pašvaldības ir pieaudzis, tas joprojām ir nepietiekams, un daudziem nav piemērotas profesionālās izglītības. Lai attīstītu sociālo darbu, LM tuvākajos gados ir paredzējusi virkni jauninājumu, tostarp speciālistu izglītošanu no struktūrfondu līdzekļiem, valsts mērķdotācijas daļējai atalgojuma nodrošināšanai  tiem sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar ģimenēm un bērniem. 


Sarunu dalībnieki izvērtēs sadarbību starp pašvaldībām un Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēm, organizējot bezdarbnieku iesaistīšanu algotos pagaidu sabiedriskajos darbos un subsidētās nodarbinātības pasākumos. Sarunu laikā klātesošie izvērtēs arī NVA Konsultatīvo padomju darbību un vietējos nodarbinātības plānus. 2005.gadam izstrādāti 512 vietējie nodarbinātības veicināšanas pasākumu plāni. 18 pašvaldības nav iesaistījušās šo plānu izstrādē.
  
Sarunu laikā klātesošie paredzējuši kopīgi novērtēt pašvaldību sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti, kā arī pārskatīt Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru.Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā pie departamenta direktores Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160), sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.