Sākot ar 1.jūliju sievietēm vecuma pensiju piešķirs no 60,5 gadu vecuma

01.07.2005.

Rīga, 01.07.2005. – vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sievietēm ir 60,5 gadi, palielinot iepriekš noteikto 60 gadu vecumu.


Sievietēm līdz 2008. gada 1. jūlijam pakāpeniski tiek palielināts pensionēšanās vecums līdz 62 gadiem. Pensijas vecums sievietēm tiek paaugstināts reizi gadā –1.jūlijā.


Arī vīriešiem vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums ir 62 gadi, kas pakāpeniski tika palielināts līdz 2003. gada 1.janvārim.


Labklājības ministrijas (LM) speciālisti uzsver, ka pensijas vecuma palielināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pensiju sistēmas finansiālu stabilitāti ilgtermiņā, jo, ja nemainītu vecajā pensiju sistēmā noteikto vecumu (55 gadi sievietēm un 60 gadi vīriešiem), pietrūktu līdzekļu pensiju izmaksai, kā rezultātā būtu nepieciešams paaugstināt sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi strādājošiem.


Pensijas vecuma paaugstināšana notiek saskaņā ar Pensiju reformas koncepciju un likumu Par valsts pensijām.


Līdzīga pieredze, palielinot pensionēšanās vecumu, ir arī citās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs kā, piemēram, Lietuvā, Igaunijā un Ungārijā, kurās ir noteikta kārtība, kādā sistemātiski palielina sieviešu pensionēšanās vecumu, lai pakāpeniski tuvotos vidējiem ES rādītājiem.


Atgādinām, ka tiesības uz vecuma pensiju ir cilvēkiem, kuri sasnieguši likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 10 gadiem.


Līdz 2008. gada 1.jūlijam pensiju var pieprasīt priekšlaicīgi – divus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem.


Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuri ir izaudzinājuši līdz astoņu gadu vecumam piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanas.


Papildus informācija par pensiju politiku Latvijā un ES dalībvalstīs ir pieejama LM interneta mājas lapas sadaļā – Pensijas (http://www.lm.gov.lv/?sadala=252).


Pēc plašākas informācijas vērsties
LM Komunikācijas departamentā pie departamenta direktores vietnieces Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160), sabiedrisko attiecību speciālistes Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035).

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.