Apstiprina bezdarbnieka statusa piešķiršanai nepieciešamos dokumentus

28.06.2005.

28. jūnijā Ministru kabineta sēdē apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) sagatavoto noteikumu projektu Bezdarbnieka statusa piešķiršanas kārtība, kas paredz, ka jaunieši no 15 gadu vecuma varēs iegūt bezdarbnieka statusu, uzrādot pasi.


Līdz šim jaunieši to varēja iegūt, Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzrādot dzimšanas apliecību.


Minētie grozījumi izdarīti, jo šī gada janvārī stājās spēkā Personu apliecinošu dokumentu likums, kas paredz, ka Latvijā dzīvojošam un 15 gadu vecumu sasniegušam Latvijas pilsonim vai nepilsonim ir pienākums saņemt personas apliecību vai pasi.


Noteikumi papildināti arī ar punktu, kurš nosaka, ka cilvēkiem, kuriem Latvijā piešķirts alternatīvais statuss, reģistrējoties bezdarbnieka statusa iegūšanai, jāuzrāda termiņuzturēšanās atļauja. 


Savukārt, lai iegūtu bezdarbnieka statusu, turpmāk nebūs jāuzrāda izziņa no darba devēja par darba attiecību izbeigšanu, jo NVA nepieciešamās ziņas varēs iegūt no algas nodokļu grāmatiņas.


Ar 2006. gada 1. janvāri paredzēts uzsākt arī savstarpējo informācijas apmaiņu starp NVA un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA). Jaunā kārtība atbrīvos bezdarbniekus no pienākuma iesniegt VSAA informāciju, kas nepieciešama bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai, jo to VSAA saņems no NVA.  


Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas laikrakstā Latvijas Vēstnesis.


Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie direktores Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
sabiedrisko attiecību speciālistes Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.