Akcija “Laiks šķirot plastmasu” turpinās

01.06.2005.

Popularizējot izlietotā iepakojuma dalīto vākšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī veicinot iepakojuma šķirošanu ikdienā, Latvijas Zaļais punkts (LZP) rīko akciju “Laiks šķirot plastmasu!” un aicina iedzīvotājus nodot dzērienu plastmasas pudeles otrreizējai pārstrādei. Akcija notiks laika posmā no 1. jūnija līdz 7. septembrim tajās Latvijas pašvaldībās, kur ir pieejama dalītā atkritumu vākšana.


Aicinām Jūs atbalstīt akciju un, izmantojot savas iespējas, mudināt iedzīvotājus izmest plastmasas iepakojumu tam paredzētajos konteineros un nodot to otrreizējai pārstrādei.
Plastmasas pudeļu vākšanas akcijas ar panākumiem esam organizējuši jau divas vasaras, tāpēc akcijas noteikumi ir palikuši iepriekšējie – iedzīvotājiem tukšā plastmasas pudelē (limonādes, alus un tml.) jāievieto zīmīte ar savu vārdu un tālruņa numuru. Pudele obligāti jāsaplacina. Pēc tam šī pudele jāizmet plastmasas iepakojumam paredzētā konteinerā, kas ir marķēts ar Zaļā punkta zīmi.


Jūnija, jūlija un augusta mēnešu beigās plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcā AS “PET Baltija” rīkosim starpizlozes, kurās 150 iedzīvotāji varēs laimēt veicināšanas balvas. Noslēgumā galvenā balva – 1 000 LVL, ja izlozētā pudele marķēta ar Zaļā punkta preču zīmi. Detalizētāks akcijas noteikumu apraksts ir izvietots Internetā”: www.zalais.lv


Plastmasas ražošanas galvenais ieguves avots ir naftas un akmeņogļu pārstrādes produkti, tātad izzūdošais jeb neatjaunojamais dabas resurss. Izmantotā iepakojuma savākšana un nodošana otrreizējai pārstrādei nozīmē racionālu dabas resursu izmantošanu, jo lielākā daļa plastmasas iepakojuma ir otrreizēji pārstrādājama un iegūtās izejvielas atkal izmantojamas iepakojuma vai citu izstrādājumu ražošanā.


Valdis Martinsons,
Latvijas Zaļais punkts mārketinga un komunikācijas direktors

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2005.