12. jūlijā notika Phare 2002 projekta “Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” noslēgums

12.07.2005.

2004.gada 14.oktobrī Preiļu novada dome noslēdza granta līgumu projektam “Preiļu pils un parka rekonstrukcija Darījumu centra izveidei” Phare 2002 “Atbalsts projektu sagatavošanai” ietvaros. Projekta ilgums bija 9 mēneši. Projekta mērķis – nodrošināt Preiļu pils un parka rekonstrukciju un attīstību, izstrādājot mārketinga un investīciju plānu, tehnisko un konkursa dokumentāciju.


Projekta galvenās aktivitātes bija:
– Preiļu pils un parka mārketinga un investīciju plāna (MIP) izstrāde,
– Preiļu pils un parka rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde,
– iepirkumu konkursa dokumentācijas un projekta pieteikuma sagatavošana iesniegšanai ERAF ar galveno mērķi – restaurēt Preiļu pili un labiekārtot parku.


Preiļu novada dome 12.jūlijā Preiļu novada kultūras centra konferenču zālē projekta ietvaros rīkoja noslēguma pasākumu.


Pasākumā tika prezentēti projekta izstrādātie rezultāti: Preiļu pils un parka mārketinga un investīciju plāns, pils un parka rekonstrukcijas tehniskais projekts un sagatavotais projekta pieteikums uz ERAF.
Pasākumā piedalījās projekta Vadības komiteja, projekta darba grupa, pārstāvji no CFLA.


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.