Notiks Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centra telpu remonts

14.06.2005.

Cenu aptaujai par Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centra telpu remontu tika izsūtīti piedāvājumi SIA “Būvteks”, SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu celtnieks”. Komisija saņēma piedāvājumu tikai no SIA “Preiļu saimnieks”. Piedāvājuma līguma cena ir Ls 6697. Būvdarbu iepirkuma komisija nolēma, ka SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un tehniskajai specifikācijai.
Pēc līguma noslēgšanas Dienas centrā paredzēts nomainīt piecus logus, veikt iekšējo telpu pārplānošanu un remontu. 

Pēdējās izmaiņas: 14.06.2005.