SIA “Preiļu saimnieks” veiks remontu Aizkalnes pamatskolā, bet gājēju ietvi Brīvības ielā atjaunos SIA “Būvteks”

07.06.2005.

Noslēgusies cenu aptauja logu bloku nomaiņai un austrumu fasādes renovācijai Aizkalnes pamatskolā. Paziņojumi par iepirkumu tika izsūtīti SIA “Būvteks”, SIA “Preiļu saimnieks”, SIA “Preiļu celtnieks” un SIA “Būve Rondita”. Dome saņēma četrus piedāvājumus: SIA “Būvteks” piedāvājuma līguma cena ir Ls 6916,39, SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājuma līguma cena – Ls 4957,89, SIA “Preiļu celtnieks” piedāvājuma līguma cena – Ls 6657,36, bet SIA “Būve Rondita” darbus piedāvāja veikt par Ls 6433,02.


Komisija nolēma, ka SIA “Preiļu saimnieks” piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, tehniskajai specifikācijai, ir ar viszemāko cenu un atzina par cenu aptaujas uzvarētāju SIA “Preiļu saimnieks “.


Cenu aptaujā par gājēju ietves atjaunošanu Brīvības ielas posmā par cenu aptaujas uzvarētāju Būvdarbu iepirkumu komisija atzina SIA “Būvteks”, jo viņu piedāvājums ir ar viszemāko cenu – Ls 3265,05.


Būvdarbus veikt tika uzaicināta arī SIA “Preiļu saimnieks” un SIA “Preiļu celtnieks”. SIA “Preiļu celtnieks” iesniegtā piedāvājuma līguma cena bija Ls 3308,53.

Pēdējās izmaiņas: 07.06.2005.