Reģistrēts pirmais sociālo pakalpojumu sniedzējs

03.06.2005.

Rīga, 03.06.2005. – Labklājības ministrija (LM) uzsver sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanas nozīmi, kas apliecina sniegtā pakalpojuma kvalitāti un arī paver plašākas iespējas pretendēt uz Eiropas Savienības projektu līdzfinansējumiem. Šobrīd jau ir reģistrēts pirmais sociālo pakalpojumu sniedzējs – Sociālās aprūpes centrs Madliena, kas, iesniedzot dokumentus, ir apliecinājis gatavību sniegt pakalpojumu atbilstoši sociālo pakalpojumu sniedzējiem noteiktajām prasībām.


LM speciālisti norāda, ka līdz šim sociālo pakalpojumu saņēmējiem vai pircējiem ir trūcis visaptverošas informācijas par iespējamajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un piedāvāto sociālo pakalpojumu spektru, tai skaitā par to, kurš pakalpojumu sniedzējs atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tādēļ arī tika izveidots sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs.


Reģistrs palīdz saņēmējam vai pircējam noteikt un izvēlēties to pakalpojumu sniedzēju, kurš nodrošina viņam visatbilstošākos un kvalitatīvākos pakalpojumus. Tādējādi ikvienam būs iespēja saņemt tieši tādus pakalpojumus, kas atbilst viņa vajadzībām un interesēm.


LM speciālisti uzsver, ka šāda sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra izveide veicinās sociālo pakalpojumu sniedzēju popularitāti.


Reģistrā tiek reģistrēti pakalpojumu sniedzēji – personas, kuras sniedz sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un atbilst Ministru kabineta (MK) noteiktajām prasībām pakalpojumu sniedzējiem.


Reģistrējoties reģistrā, sociālo pakalpojumu sniedzējam ir lielākas iespējas:
 apliecināt sava pakalpojuma kvalitāti;
 pretendēt uz valsts investīcijām;
 saņemt ES līdzfinansējumu projektu realizācijai.     


Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistru izveido un aktualizē LM pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde – Sociālo pakalpojumu pārvalde (SPP).


Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi. Lai vienkāršotu administratīvo procedūru, pakalpojumu sniedzējam ir iespējams iesniedzamo dokumentu nosūtīt pa pastu, iesniedzot notariāli apliecinātas dokumentu kopijas.
Reģistrācijas rezultātā pakalpojumu pircējiem un saņēmējiem būs pieejama informācija par iespējamajiem pakalpojumu sniedzējiem. Plānots, ka drīzumā SPP interneta mājas lapā (www.socpp.gov.lv) tiks publicēts vienots sociālo pakalpojumu sniedzēju saraksts, kur katrs potenciālais pakalpojuma saņēmējs varēs iepazīties ar vispārīgo informāciju (juridisko adresi, pakalpojuma veidu, klientu grupu, kuriem tiek sniegts pakalpojums, tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c.) par pakalpojuma sniedzēju. Tāpat būs pieejama informācija par tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri no reģistra ir izslēgti.


LM, prognozējot sociālo pakalpojumu attīstību, aprēķinājusi, ka gadā vidēji varētu reģistrēt apmēram 40 līdz 50 jaunus pakalpojumu sniedzējus.


Atgādinām, ka š.g.1.februārī MK apstiprināja LM izstrādātos MK noteikumus Kārtība, kādā sociālo pakalpojumu sniedzējs tiek reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un izslēgts no tā, tādējādi nodrošinot sociālo pakalpojumu saņēmējiem kvalitatīvāku pakalpojumu saņemšanu, kas atbilstu pakalpojumu pircēja interesēm un kvalitātes prasībām.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.