LM izstrādājusi būtiskas izmaiņas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā

26.05.2005.

Rīga, 26.05.2005. – Labklājības ministrija (LM), ņemot vērā, ka nemazinās cilvēku skaits, kuriem izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām, ir izstrādājusi grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Tie paredz ar 2007.gada 1.janvāri no valsts budžeta līdzekļiem finansēt sociālo rehabilitāciju no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām arī pieaugušajiem.


Šobrīd likums nosaka par valsts līdzekļiem finansēt tikai no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošajām vielām atkarīgo bērnu sociālo rehabilitāciju.


Attīstoties sociālajās rehabilitācijas pakalpojumiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, radusies nepieciešamība pēc jauna veida institūcijas – pusceļa mājas. Tajās paredzēts nodrošināt īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju minētai cilvēku grupai. Pusceļa mājā cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem būs iespēja apgūt iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī).


Līdz šim likums nosaka, ka grupu māju (dzīvokļu) cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem izveide pilnībā ir pašvaldības pārziņā. LM speciālisti uzsver, ka tas neveicina minētā sociālā pakalpojuma attīstību, jo līdz šī gada 1.janvārim valstī tika izveidoti tikai divi grupu dzīvokļi Rīgā. Lai veicinātu grupu māju izveidi, LM ierosina ar 2007. gada 1.janvāri noteikt valsts pienākumu līdzfinansēt (50% apmērā) grupu māju (dzīvokļu) un pusceļu māju izveidošanu un aprīkošanu. Minētās grupu mājas (dzīvokļi) nepieciešamas, lai radītu apstākļus minēto cilvēku integrācijai sabiedrībā, nevis tos ievietotu sociālās aprūpes institūcijā.


Tāpat veiktie grozījumi paredz nodot Bērnu un ģimenes lietu ministrijai 5 LM padotībā esošos bērnu sociālās aprūpes centrus, kas sniedz pakalpojumus bērniem līdz 4 gadu vecumam, tādējādi sakārtojot un vienkāršojot administratīvās procedūras, kā arī pilnveidojot bērnu aprūpes centru pārraudzības procesu.


Sagatavotos grozījumus šodien izskatīja Valsts sekretāru sanāksmē.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā
pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.