Lemj par sociālās rehabilitācijas saņemšanai nepieciešamajiem kritērijiem

17.05.2005.

Lai sociālie darbinieki varētu precīzāk un objektīvāk novērtēt cilvēka funkcionālās spējas un izvērtēt sociālās rehabilitācijas nepieciešamību, tādējādi sekmējot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pieejamību tiem cilvēkiem, kuriem tā ir reāli nepieciešama, Labklājības ministrija (LM) ir izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos.


17.maijā MK sēdē lēma par sagatavotajiem grozījumiem MK Noteikumos par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem.


Atgādinām, ka minētie MK noteikumi nosaka, ka no šī gada 1.janvāra ir iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētajiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.


LM speciālisti, sadarbojoties ar Latvijas Ergoterapeitu asociāciju un Latvijas Asociāciju cilvēkiem ar kustību traucējumiem Pontes, ir izstrādājuši grozījumus, lai precizētu Bartela indeksa kritērijus, pēc kuriem speciālisti novērtē cilvēka pašaprūpes un mobilitātes spējas, tādējādi nosakot, kādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir nepieciešami.


Tāpat, pamatojoties uz iedzīvotāju lielo pieprasījumu pakalpojumu saņemšanai, grozījumi paredz precizēt laika termiņus. Proti, pašvaldību sociālajiem dienestiem personu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi ir jānovērtē desmit darba dienu laikā, bet Sociālo pakalpojumu pārvaldei iesūtītie dokumenti ir jāizvērtē un jāpieņem lēmums divdesmit darba dienu laikā.


Atgādinām, ka sociālā rehabilitācija ir pakalpojumi, kas vērsti uz cilvēka sociālo funkcionējošo spēju atjaunošanu, lai nodrošinātu viņa integrāciju sabiedrībā, piemēram, kā sevi apģērbt, kā paēst, iemācīties pārvarēt citas grūtības, kas radušās pēc kādas smagi pārciestas slimības vai invaliditātes iegūšanas.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.