LM ierosina divkāršot pabalsta apmēru tiem invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās

07.06.2005.

Lai invalīdiem nodrošinātu pilnvērtīgāku integrāciju sabiedrībā, Labklājības ministrija (LM) ierosina no nākama gada paaugstināt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās.


LM ir izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu, kas no 2006. gada 1.janvāra paredz paaugstināt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās divas reizes lielākā apmērā, t.i. no šobrīd 28 latiem līdz 56 latiem par katru pilnu sešu mēnešu periodu.


LM speciālisti norāda, ka minētais pabalsts nav pārskatīts kopš 1995. gada decembra un ņemot vērā, ka līdz šī gada janvārim patēriņa cenas ir vidēji pieaugušas par 50% (pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem), tostarp sabiedriskā transporta pakalpojumiem un benzīnu cenām, esošie 56 lati gadā ir nepietiekami, lai invalīds varētu pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.


2004. gadā pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās (vidēji mēnesī) saņēma 9308 cilvēki.      


Paaugstinot minēto pabalstu nākamajā gadā no valsts budžeta papildus nepieciešami 604 340 tūkst. lati.


Atgādinām, ka pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, izmaksā cilvēkiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai. Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts augstāk minētais atzinums.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.