Notiks Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes 1. posma sabiedriskā apspriešana

01.06.2005.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu Nr. 883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 33. punktu Preiļu novada dome informē, ka 17. aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums „Par Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 9, p. 3.12.).


No 1. jūnija līdz 29. jūnijam tiek izsludināta 1. posma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas laikā ar spēkā esošo Preiļu novada teritorijas plānojumu un Preiļu novada attīstības programmu var iepazīties Preiļos, Tirgus laukumā 1, Preiļu novada domes attīstības plānošanas daļā (12. kabinets), katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.


Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt līdz 29. jūnijam Preiļu novada domes attīstības plānošanas daļā.


Aicinām piedalīties sabiedriskās apspriešanas pasākumā 10. jūnijā plkst. 16.00 Preiļu novada kultūras centra telpās Raiņa bulvārī 28, Preiļos.


Ar Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes dokumentāciju var iepazīties Preiļu novada domē pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītāja Vladimira Ivanova. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 17.00.

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2005.