Preiļu novada skolu mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

01.06.2005.

Preiļu Valsts ģimnāzijā


Preiļu Valsts ģimnāzijas skolotāju un skolēnu darba rezultāti atklājas ne tikai izglītības dokumentos. Par viņu spējām, ieinteresētību un aizrautību liecina arī līdzdalība mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu  konferencēs, dažādos konkursos un skatēs.


Vispārliecinošāk nopietna individuālā darba augļi, protams, paradās mācību priekšmetu olimpiāžu sasniegumos. Šajā mācību gadā ģimnāzijas audzēkņi rajona olimpiādēs un konkursos ir ieguvuši deviņpadsmit 1. vietas, divpadsmit 2. vietas, četrpadsmit 3. vietas un 34 atzinības.


Esam ļoti veiksmīgi startējuši arī valsts olimpiādēs:
Visvairāk godalgoto vietu dažādos mācību priekšmetos ir ieguvis 3.dabaszinību kursa audzēknis Jānis Timošenko – 2.vietu biznesa ekonomiskajos pamatos (skolotāja Z. Didriksone) un atklātajā fizikas olimpiādē (skolotāja E.Bleive), 3.vietu fizikas olimpiādē (skolotāja E. Bleive) un atzinību vēsturē (skolotāja N. Pīzele), ķīmijā (skolotāja V. Pastare) un matemātikas valsts un atklātajā olimpiādēs (skolotāja L. Pauniņa).


Visaugstāko vērtējumu savam darbam ieguva 2. dabaszinību kursa audzēknis Andrejs Sabanskis – 1. vieta valsts fizikas olimpiādē (skolotāja E. Bleive). Pašlaik Andrejs gatavojas pasaules fizikas olimpiādei, kas notiks Spānijā. Vēl Andrejs ieguva atzinību valsts  un atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja A. Ļeonova).


2. vietu valsts latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 3. humanitārā kursa audzēkne Kitija Balcare (skolotāja R. Pastare). 
2. vietu matemātikas atklātajā olimpiādē 1. dabaszinību kursa audzēkne Marina Timošenko (skolotāja A. Ļeonova).
3. vietu ieguva Kristīne Samsi no 1. vispārīgā kursa vizuālajā mākslā (skolotāja M. Abricka) 
3. vietu ieguva Elga Ivdre no 1. dabaszinību kursa atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotāja A. Ļeonova).
Atzinību kultūras vēstures olimpiādē saņēma 3. komerckursa audzēkne Inese Šņepste (skolotāja A. Svile). Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu skatē 1. pakāpes diplomu saņēma 2.humanitārā kursa audzēkne Kristīne Klibais (skolotāja A. Lazdāne).


Tā kā 2005.gads ir ne tikai fiziķa Einšteina gads, bet arī Skolēnu Dziesmu un deju svētku gads, tad dažāda līmeņa skatēs un konkursos piedalījās arī mūsu dejotāji un dziedātāji. Tautas deju kopas “Gaida” (skolotāja G. Ivanova) un “Dancari” (skolotāja I. Broka) pēc ļoti veiksmīgi nodejotas rajona skates izcīnīja tiesības piedalītas fināla skatē Rīgā.
Lai būtu augsti sasniegumi ir jābūt stabilam zināšanu pamatam, kas vienmēr ir rūpīga, neatlaidīga un radoša ikdienas darba rezultāts.


Ligita Pauniņa, Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore


Preiļu 2. vidusskolā


Anna Kondratjeva 12.a, skolēnu pašpārvaldes prezidents – Krievu kultūras un izglītības ietvaros Rīgā literārā konkursa „ Музыка русского слова” laureāts, 3.vieta daiļlasītāju konkursā (skolotāja I. Stepanova); 3.vieta rajonā Web lapu veidošanas konkursā,
Igors Sokolovs 12.a, skolēnu pašpārvaldes premjerministrs – 2. vieta rajonā, atzinība valsts ķīmijas olimpiādē (skolotāja G. Višņakova); atzinība fizikas olimpiādē (sk. Ludmila Skačkova),
Jūlija Podskočija 7.a, klases vecākais – 1. vieta rajonā vizuālajā mākslā, piedalījās valsts olimpiādē (skolotāja I. Zenovjeva); 3.vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja N. Kondratjeva); 1.vieta rajonā datorzīmējumu konkursā,
Ksenija Stefanova 9.a – 1.vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja N. Kondratjeva); atzinība mājturības olimpiādē (skolotāja I. Podskočija),
Romāns Ivanovs 8.a – atzinība novada olimpiādē krievu valodā (skolotāja L. Ivanova); 3.vieta latviešu valodas olimpiādē (skolotāja R. Lazda),
Antons Antonovs 7.a – 2.vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja N. Kondratjeva),
Natālija Trofimova 8.a – 3.vieta latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Ž. Ļebedeviča),
Darina Širčenko 7.a – 3.vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja N. Kondratjeva),
Artjoms Akentjevs 9.a – 3.vieta krievu valodas olimpiādē (skolotāja N. Kondratjeva),
Marija Timohova 8.a – 3.vieta angļu valodas olimpiādē (skolotāja N. Tihomirova),
Viktors Bogdanovs 6.a – atzinība krievu valodas olimpiādē (skolotāja Ļ. Lavrenova),
Anastasija Jakimova 9.a – 2.vieta vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja I. Zenovjeva),
Romāns Maksimovs 4.klase – 3.vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja I. Kovaļenko),
Aleksandrs Fadejevs 6.b – 3.vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja T. Svetlova),
Mihails Orlovs 7.a – 3.vieta matemātikas olimpiādē (skolotājs O. Hļebņikovs),
Pēteris Pastars 9.a – atzinība mājturības olimpiādē (skolotājs J. Podskočijs),
Valērija Čelnova 4.kl. – atzinība matemātikas olimpiādē (skolotāja I. Kovaļenko),
Jurijs Piskunovs 5.kl. – 3. vieta rajonā datorzīmējumu konkursā.


Preiļu 1. pamatskolā


Dagnija Urča 8.b, Edgars Biezaitis 8.b – 1. vieta, Sintija Vasiļevska, 8.a – atzinība rajona vides pētnieku konkusā ”Skolēni eksperimentē” (skolotāja D. Prodniece),
Dagnija Urča 8.b, Edgars Biezaitis 8.b atzinība V – vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē” (skolotāja D. Prodniece),
Meldra Romanovska 9.b – 2. vieta, Mārtiņš Petrāns 9.d, Kaspars Biezaitis 9.b – 3. vieta rajona ķīmijas olimpiādē, (skolotāja I. Babre),
Kaspars Biezaitis 9.b – 1. vieta, Meldra Romanovska 9.b- 2. vieta, Laura Mazure 9.b – atzinība rajona bioloģijas olimpiādē (skolotāja D. Prodniece),
Kaspars Biezaitis 9.b, Meldra Romanovska 9.b – 3. vieta Valsts 27. bioloģijas olimpiādē (skolotāja D. Prodniece),
Deniss Kukulis 8.e – 2. vieta, Lauma Lazdāne 8.a – 3. vieta rajona vācu valodas olimpiādē, (skolotājas M. Šķestere, A. Lazdāne),
Deniss Kukulis 8.e – 2. vieta novada vācu valodas olimpiādē (skolotāja M. Šķestere),
Rita Cibule 9.d – 2. vieta, Meldra Romanovska 9.b – 3. vieta, Kaspars Biezaitis 9.b, Ingūna Anspoka 9.d, Aivis Pīzelis 9.c – atzinība rajona vēstures olimpiādē (skolotāja D. Kiuleniece),
Uģis Vilcāns 9.d – 2. vieta rajona informātikas olimpiādē (skolotāja A. Bernāne),
Ingūna Anspoka 9.d – 1.vieta, Sandra Daukšte 7.c – 2. vieta, Aivis Pīzelis 9.c, Zane Vaivode 7.c, Laura Mazure 9.b – 3. vieta, Laura Petrovska 8.e, Evita Ondzule 9.c, Jānis Eglītis 7.a, Ilze Gžibovska 7.a – atzinība rajona latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotājas I. Eglīte, Ž. Beča, I. Barone),
Ingūna Anspoka 9.d – 1. vieta Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja I. Eglīte),
Meldra Romanovska 9.b, Rita Tarasova 7.a, Raivis Pastars 5.b – 1.vieta, Evita Ondzule 9.c, Jānis Eglītis 7.a, Anspoka Sanita 9.d, Iļja Svetlovs 9.a, Mārīte Zīmele 7.b – 2. vieta, Anna Putāne 6.c, Dmitrijs Masļakovs 7.d – 3. vieta, Zane Bārtule 9.c, Artūrs Liepiņš 6.c, Jānis Pastars 5.c, Mikus Ančevs 6.d, Anita Kundziņa 6.b – atzinība rajona matemātikas olimpiādē, (skolotājas M. Grišule, A. Bernāne, I. Isajeva, O. Saleniece, I. Buka),
Meldra Romanovska 9.b, Uģis Vilcāns 9.d – 2. vieta rajona fizikas olimpiādē 9.klasei (skolotājs P. Skutelis),
Laila Dambīte 9.c, Uģis Vilcāns 9.d –2. vieta, Lauma Lazdāne 8.a, Aigars Indrikovs 9.c – 3. vieta, Baiba Repša 9.c, Agris Lozda 9.a, Sintija Švābe 9.d – atzinība rajona mājsaimniecības olimpiādē (skolotāji I. Reine, U. Čerpakovskis, A. Micāne),
Anita Kundziņa 6.b, Artūrs Liepiņš 6.c – 3. vieta rajona angļu valodas olimpiādē 6.klasei (skolotājas L. Vibornā, A. Gertmane),
Lauma Vibornā 3.a, Valērija Maļuhina 6.e, Dace Puncule 8.a – 1. vieta, Rūta Vucāne 1.c, Sintija Erte 4.b, Vanda Sondore 5.a, Iveta Jaundzema 8.a, Aivis Pīzelis 9.c – 2. vieta, Grieta Kolosova 3.c, Anna Belkovska 5.c, Karīna Kufina 5.c, Agnija Vaivode 6.e, Mārīte Zīmele 7.b, Ieva Liepniece 7.a, Artūrs Kotļarovs 8.a, Māris Smans 9.a –  3. vieta, Beāte Petrova – Kolosova 1.c, Artūrs Firsovs 4.b, Jūlija Vasiļevska 7 –  atzinība rajona vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja M. Abricka),
Lāsma Pauniņa 8.c – 2. vieta, Daiga Lindiša 8.a – atzinība rajona fizikas olimpiādē 8.klasei (skolotājs P.Skutelis),
Sandra Semjonova 8.d – 2. vieta, Vadims Maksimovs 8.d, Lāsma Pauniņa 8.c – 3. vieta rajona angļu valodas olimpiādē 8.klasei (skolotājas L. Haritonova, L. Vibornā),
Grieta Kolosova 3.c – 1. vieta, Laura Mazure 9.b – atzinība rajona skatuves runas konkursā “Zvirbulis – 2005” (skolotājas A. Kolosova, R .Bilzēna, I. Barone),
Meldra Romanovska 9.b – 1.vieta, Kaspars Biezaitis 9.b, Laura Mazure 9.b – 3. vieta rajona ģeogrāfijas olimpiādē 9.klasei (skolotāja V. Caune),
Gints Zarāns 4.b – 3.vieta, Lauris Pastars 4.c – atzinība Latgales novada atklātajā matemātikas olimpiādē 4.klasei (skolotājas S. Mauriņa, I. Pokšāne),
Lauris Pastars 4.c – 2.vieta 2. Starptautiskajā konkursā matemātikā 4. klasēm (skolotāja I. Pokšāne),
Anita Kundziņa 6.b – 2.vieta, Jānis Eglītis 7.a – atzinība atklātajā matemātikas olimpiādē (skolotājas I.Buka, M. Grišule),
Kaspars Biezaitis 9.b, Meldra Romanovska 9.b, Mārtiņš Petrāns 9.d – 1. vieta atklātajā ķīmijas olimpiādē “Ķīmiķu skola” (skolotāja I. Babre).


Preiļu Mūzikas un mākslas skolā


Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas 3. klases audzēkņi Māris Smans, Aivis Pīzelis un Liliāna Armanova piedalījās Valsts konkursā un kā labāko darbu autori bez iestājpārbaudījumiem tika uzņemti Rēzeknes Mākslas vidusskolas 1. kursā.


Aizkalnes pamatskolā


Maruta Pinka 9.kl. – atzinība rajona ķīmijas olimpiādē (skolotāja I. Švarce), Rolands Pinka 5. kl. – atzinība rajona matemātikas olimpiādē (skolotāja A.Masļakova),
JānisKlindžāns 9.kl. – atzinība rajona fizikas olimpiādē (skolotāja A.Masļakova).
Latvijas mazpulku sporta spēlēs Zilupē Aizkalnes mazpulcēni Jānis Džeriņš un Oskars Kotāns izcīnīja 1.vietu, bet Rasma Šņepste ieguva 3. vietu (skolotāja I.Kampāne).


 

Pēdējās izmaiņas: 01.06.2005.