Par valsts karogu

06.06.2005.

Preiļu novada dome informē Preiļu novada iedzīvotājus, ka valsts karogs, saskaņā ar likuma “Par Latvijas valsts karogu” 2.panta 5. punktu, ir obligāti paceļams pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu, organizāciju, skolu, kā arī dzīvojamo māju ēkām 16. februārī, 24. februārī, 25.martā (sēru noformējumā), 1. maijā, 4. maijā, 14. jūnijā (sēru noformējumā), 17. jūnijā (sēru noformējumā), 4. jūlijā (sēru noformējumā), 11. novembrī, 18. novembrī, decembra pirmajā svētdienā (sēru noformējumā). Valsts karogs ir paceļams arī citos Ministru Kabineta, pilsētu un novada domju, rajonu vai pagasta padomju noteiktajos gadījumos.


Vienlaicīgi darām zināmu, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210 43 panta 2.daļu, par Latvijas valsts karoga nepacelšanu noteiktajā dienā iestājas administratīvā atbildība un tiek uzlikts naudas sods līdz piecdesmit latiem.


Preiļu novada domes juridiskā daļa

Pēdējās izmaiņas: 06.06.2005.