Preiļu novadā svinīgi noslēdzies pirmais projekts Latvijā, kurš realizēts ERAF Nacionālās programmas ietvaros

03.06.2005.

3. jūnijā Preiļu novada Aizkalnes pagastā notika svinīgs pirmā projekta Latvijā, kurš realizēts ERAF Nacionālās programmas ietvaros, noslēgums. Uz projekta noslēgumu bija ieradušies Latvijas Republikas Vides ministrijas un Vides investīciju fonda pārstāvji.


Projekta “Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija” 2. kārtas rezultātā tika nodots jauns urbums, kanalizācijas spiedvads 300 m garumā un kanalizācijas pārsūknēšanas stacija. Projekta realizācijas rezultātā ir panākta arī lielāka attīrīšanas iekārtu efektivitāte.


Projekta realizācija notika ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Valsts līdzfinansējuma palīdzību. Projekta 2. kārtas izmaksas sastāda Ls 35424. No ES fondiem tika segti rekonstrukcijas izdevumi Ls 22515, no valsts saņemts finansējums Ls 3753, bet Preiļu novada domes līdzfinansējums – Ls 9156.


Pirmās kārtas ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcijas būvdarbu rezultātā tika atjaunota atdzelžošanas stacija. Būvdarbiem tika saņemta dotācija Ls 7000 apmērā no Latvijas Vides aizsardzības fonda, Ls 6000 liels aizdevums tiks saņemts no Vides investīciju fonda, bet Preiļu novada domes līdzfinansējums sastādīja Ls 2000.


Noslēdzoties rekonstrukcijas pirmajam posmam, tika ielikti divi hidrofori, pa 500 litriem katrs, atjaunota atdzelžošanas filtra darbība, jo uzstādīts jauns kompresors – nepārtraukti filtrā notiek ūdens aerācija, kas veicina atdzelžošanas procesu. Pabeidzot pirmā posma darbus, ir uzstādīta arī ūdens korekcijas un stabilizācijas iekārta – jaunas tehnoloģijas iekārta, kas samazina dzelzs saturu ūdenī. Šādas tehnoloģijas tiek ražotas Francijā. Preiļu rajona lauku teritorijās šāda iekārta tiek uzstādīta pirmo reizi. Ar jaunās tehnoloģijas palīdzību mēs spēsim ievērot Eiropas Savienības noteiktos normatīvus – dzelzs saturs ūdenī 0,2 mg/l. Pašlaik Latgalē šis rādītājs vidēji ir 1 mg/l .


Preiļu novada Aizkalnes ciemata ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas darbus veica SIA „Preiļu santehniķis”.

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2005.