Absolventu salidojums Preiļu 1. pamatskolā

03.06.2005.

Preiļu pilsētas Skolu svētku ietvaros 3. jūnijā Preiļu 1. pamatskolā notiks 1. vidusskolas un 1. pamatskolas absolventu salidojums:
18.00 – 19.00 absolventu reģistrācija skolas vestibilā;
19.00  salidojuma atklāšana sarīkojumu zālē, skolas direktora, novada domes priekšsēdētāja uzrunas; skolas pašdarbības kolektīvu uzstāšanās; vārds viesiem;
20.30 absolventu tikšanās pa izlaidumiem; skolas bijušo un tagadējo darbinieku tikšanās;
21.00 balle; starplaikos konkursi, izsoles, iespējami absolventu priekšnesumi.


Visu pasākuma laiku skolas telpās darbosies arī bufete. 

Pēdējās izmaiņas: 03.06.2005.