VSAA klienti

23.05.2005.

SĀKOT AR 2005. GADA 1. JŪLIJU, PABALSTU UN UZTURLĪDZEKĻU IZMAKSA TIKS NODROŠINĀTA, NAUDU IESKAITOT SAŅĒMĒJA NORĀDĪTAJĀ BANKAS VAI PASTA NORĒĶINU SISTĒMAS (PNS) KONTĀ!


JA JŪS SAŅEMAT: • ĢIMENES VALSTS PABALSTU,
 • PIEMAKSU PIE ĢIMENES VALSTS PABALSTA PAR BĒRNU INVALĪDU,
 • BĒRNA KOPŠANAS PABALSTU, 
 • PIEMAKSU PIE BĒRNA KOPŠANAS PABALSTA PAR DVĪŅIEM VAI VAIRĀKIEM VIENĀS DZEMDĪBĀS DZIMUŠIEM BĒRNIEM,
 • BEZDARBNIEKA PABALSTU,
 • VALSTS ATBALSTU AR CELIAKIJU SLIMIEM BĒRNIEM,
 • PABALSTU AIZBILDNIM PAR BĒRNU UZTURĒŠANU,
 • ATLĪDZĪBU PAR AIZBILDŅA PIENĀKUMU PILDĪŠANU,
 • PABALSTU TRANSPORTA IZDEVUMU KOMPENSĒŠANAI BĒRNAM INVALĪDAM,
 • SLIMĪBAS PABALSTU,
 • MATERNITĀTES PABALSTU,
 • PATERNITĀTES PABALSTU, 
 • UZTURLĪDZEKĻUS VAI CITUS IETURĒJUMUS NO MAKSĀTĀJA PENSIJAS VAI PABALSTA,

LŪDZAM LĪDZ 2005.GADA 15.JŪNIJAM PAZIŅOT SAVU KONTA NUMURU JŪSU DZĪVESVIETAS VSAA NODAĻAI.


· LAI NETIKTU AIZKAVĒTA PABALSTA VAI UZTURLĪDZEKĻU IZMAKSA, LŪDZAM MŪS INFORMĒT SAVLAICĪGI!


· IESNIEGUMA VEIDLAPA PENSIJAS/ PABALSTA/ ATLĪDZĪBAS IESKAITĪŠANAI BANKAS VAI PNS KONTĀ IR PIEEJAMA VSAA NODAĻĀS, NVA FILIĀLĒS, KĀ ARĪ VSAA INTERNETA LAPĀ WWW.VSAA.LV.


· IESNIEGUMU VAR IESNIEGT JEBKURĀ VSAA NODAĻĀ PERSONĪGI VAI NOSŪTĪT PA PASTU SAVA RAJONA VSAA NODAĻAI, NORĀDOT SAVU KONTAKTTĀLRUNI.


· BEZMAKSAS KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS 8001015.
· TĀLRUNIS VSAA PREIĻU NODAĻĀ 5307396; 5307389.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.