Aizkalnes pagasta pensionāri pulcējas atpūtas pasākumā

12.05.2005.

1. maijā uz pensionāru kopā sanākšanu Aizkalnes tautas namā tika aicināti Aizkalnes pagasta pensionāri. Tradicionālais pensionāru pasākums bija noorganizēts, lai pirms pavasara darbu sākuma apspriestu padarīto un saņemtu pozitīvu enerģiju jaunajam lauku dzīves cēlienam.
Aizkalnes pensionārus bija ieradies sveikt Preiļu novada domes priekšsēdētājs Jānis Eglītis, dāvinot aizkalniešiem torti. Priekšsēdētājs pateicās pensionāriem par darbam veltīto mūžu, novēlot veselību un daudz patīkamu brīžu ikdienā.


A/s “Preiļu siers” Piena sagādes struktūrvienības vadītāja Valentīna Lukaševiča pasniedza rūpnīcas pateicības rakstus pensionāriem – piena piegādātājiem. Arī viņu artava ir ielikta kopīgajā Preiļu siera ražotnes izaugsmē.


Aizkalnes senioru svētkus kuplināja Preiļu pilsētas Pensionāru apvienības pārstāvji un senioru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – Preiļu novada senioru ansamblis (vadītāja Santa Karina Oša) un senioru teātra kopa (vadītāja Helēna Koroševska). Vēlot skaistu Mātes dienu, saulainu pavasari un enerģiju visam gadam, pensionārus sveica Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle Janīna Eiduka. No Preiļu pilsētas pensionāriem bija atceļojis svētku kliņģeris un labs noskaņojums.


Aizkalnes pašdarbības kolektīvi – sieviešu vokālais ansamblis (vadītājs Alberts Rūsiņš) un jauniešu ansamblis “Jašupīte” (vadītājs Alberts Rūsiņš) skandināja savu jaunāko repertuāru, sveicot pensionārus gan Mātes dienā, gan pavasarī, bet Kokorišu ģimenes ansamblis ļāva griezties dejas solī un atcerēties jaunību.


Aizkalnes pagasta pensionāru vadītāja Ligita Popenkova un Aizkalnes pagasta centra vadītāja Inta Ziemele sveica seniorus apaļajās jubilejās.


Pensionāri pateicas pasākuma sponsoriem – a/s ”Preiļu siers” un Preiļu novada domes Aizkalnes pagasta centram, pasākuma organizatorēm – Ligitai Popenkovai un Ainai Kažemākai, ciemiņiem no Preiļiem. Pasākums bija jauks, kārtējo reizi pensionāri satikās, pārrunāja ikdienas problēmas, palustējās, lai turpinātu strādāt un dāvāt savu sirds siltumu bērniem, mazbērniem un mums visiem.


Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 12.05.2005.