Valdība novirza līdzekļus Preiļu 2.vidusskolas trenažieru zāles izbūvei

11.05.2005.

Valdība otrdien nolēma novirzīt 260 000 latu no valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO paredzētajiem līdzekļiem triju pašvaldību sporta centru celtniecībai, lai nodrošinātu iespēju Nacionālo bruņoto spēku karavīriem attīstīt fizisko sagatavotību, kā arī popularizētu sportu Latvijas iedzīvotāju vidū.


Preiļu 2.vidusskolas trenažieru zāles izbūvei paredzēts iedalīt 30 000 latu, Lielvārdes novada domei sporta centra būvniecībai un aprīkojumam atvēlēti 200 000 latu, Sakas novada domes Pāvilostas vidusskolas sporta zāles būvniecībai – 30 000 latu. Naudu pašvaldību sporta un publisko būvju būvniecībai piešķirs no 2005.gada Aizsardzības ministrijai paredzētajiem valsts budžeta programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļiem.
Aizsardzības ministrijai uzdots noslēgt līgumus ar šajā rīkojuma minētajām iestādēm par līdzdalību attiecīgo sporta un publisko būvju būvniecībā un minēto būvju turpmāko izmantošanu Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.


 

Pēdējās izmaiņas: 11.05.2005.