Preiļu 1. pamatskolas skolēni prezentē labākos radošos un pētnieciskos darbus

27.04.2005.

Divas pēcpusdienas, 27. un 28. aprīlī, notika 2004./2005. mācību gada Preiļu 1. pamatskolas labāko skolēnu radošo un pētniecisko darbu prezentācijas. Iepriekšējā atlase jau bija notikusi mācību priekšmetu vai klases audzinātāja stundās. Vērtēšanas komisijā bija skolotāji – konsultanti un atbilstošo izglītības jomu metodisko komisiju vadītāji. Darbi tika vērtēti pēc vairākiem kritērijiem: satura atbilstība tēmai, mērķa, uzdevumu realizācija, radošums (kreativitāte), darba kultūra, prezentācija.


Par labākajiem darbu autoriem tika atzīti:
• Vineta Vilcāne (9.d) – „Smēķēšanas ietekme uz cilvēka organismu” (skolotāja – konsultante D.Prodniece);
• Kristīne Kadiķe (9.d) – „Piemiņas koki Latvijā” (skolotāja – konsultante D.Prodniece);
• Ieva Utināne un Rasma Gavrilova (9.d) – „Vis, vis, vis … Latvijā” (skolotāja – konsultante V.Caune);
• Sintija Švābe (9.d) – „Latvijas nacionālais lepnums” (skolotāja – konsultante D.Prodniece);
• Jānis Skutelis (8.c) – „Rokmūzika” (skolotāja – konsultante S.Erta);
• Sintija Vasiļevska (8.a) – „Krāsas Imanta Ziedoņa „Krāsainajās pasakās”” (skolotāja – konsultante I.Barone);
• Evita Gžibovska (9.a) – „Māras Zālītes dzejoļu analīze” (skolotāja – konsultante R.Lustika);
• Ingūna Anspoka (9.d) – „Politika Latvijā” (skolotāja – konsultante N.Šņepste);
• 5.c klases projekta darbs „Es pasaulē”, ko prezentēja Sintija Logina, Jānis Punculis un Laine Ivanāne (skolotāja – konsultante Ž.Beča);
• Rita Cibule un Sanita Anspoka (9.d) – „Eilers” (skolotāja – konsultante A.Dz.Bernāne);
• Sandra Kursīte (9.d) – „Antona Eriņa dzīvesstāsts” (skolotāja – konsultante D.Kiuleniece);
• Sandra Daukšte, Laura Anspoka un Marina Kirsanova – „Ziemeļamerika” (skolotājs – konsultants A.Adamovičs).
Īpaša atzinība 9.a klases skolniecei Kristīnei Rozentālei par savas dzejas apkopojumu (skolotāja – konsultante R.Lustika).


Nora Šņepste,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

Pēdējās izmaiņas: 27.04.2005.