Pārkvalifikācijas kursos sievietes apgūst konditora profesiju

02.05.2005.

No pagājušā gada 27. decembra līdz šā gada 20. aprīlim Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāle organizēja kārtējos pārkvalifikācijas un tālākizglītības kursus. Šoreiz mācījās konditori. 640 stundu apmācībās programmā piedalījās divpadsmit sievietes no Preiļu rajona, septiņas no viņām dzīvo un cer atrast darbu Preiļu novadā.


Apmācību veica SIA „Mācību centrs „Austrumvidzeme””, un visas kursu dalībnieces par programmas apguvi saņēma sertifikātus.


Kursu noslēgumā meitenes bija gandarītas par iegūtajām zināšanām. Dažas no viņām uzskata, ka ar iegūto profesiju viņas būs konkurētspējīgākas darba tirgū, citas ir pateicīgas par to, ka ir pilnveidojušas sevi.


Preiliete Anita Stalidzāne agrāk strādājusi maizes ceptuvē, Marijai Zusānei ir kulināres pieredze, bet Janīna Kaktīte no Stabulnieku pagasta ir bijusi pavāre. Tagad jaunās sievietes liks lietā konditora zināšanas.


Savukārt Riebiņu pagasta iedzīvotāja Olga Kuzņecova un vārkaviete Santa Ņikiforova konditora profesiju atzīst par ļoti patīkamu un „garšīgu” darbu, bet Dace Visocka no Preiļiem un Lolita Kessa no Priekuļiem ir apmierinātas, ka pilnveidojušas sevi un ieguvušas jaunas iemaņas, kas noderēs ģimenes dzīvē.


Kā pastāstīja Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles projektu vadītāja Ināra Rubule, aģentūra sadarbojas ar SIA „Buts” un SIA „Latgales mācību centrs”. Pēc pārdevēju kursu programmas pagājušajā gadā visi kursu beidzēji ir iekārtojušies darbā. Novēlēsim, lai arī jaunajām konditorēm piepildās viņu ieceres.


Kursu dalībnieces pateicās SIA „Arka” vadībai un īpaši pasniedzējai Irēnai Veigulei par labo prakses vietu un iegūtajām zināšanām.


Maija Paegle 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.