Iespēja iegādāties grāmatu

28.04.2005.

SIA “E-SABIEDRĪBAS RISINĀJUMI” piedāvā iegādāties jaunu, šogad izdotu grāmatu ELEKTRONISKAIS PARAKSTS UN ELEKTRONISKAIS DOKUMENTS.


Grāmatā analizēti elektroniskā paraksta un elektroniskā dokumenta tiesiskās reglamentācijas jautājumi saistībā ar 31.10.2002. pieņemto Elektronisko dokumentu likumu, grozījumiem likumā, aplūkota Eiropas Savienības un citu valstu pieredze. Grāmatā ir sniegts skaidrojums par elektroniskā paraksta būtību un aprakstīti tā darbības pamatprincipi. Izdevuma autors plaši komentē elektroniskā paraksta un elektroniskā dokumenta tiesisko statusu Latvijā, kā arī saistītās juridiskās problēmas. Grāmata pirmām kārtām domāta juristiem, kā arī valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem.


Grāmatā analizētie jautājumi: kriptogrāfijas metodes, elektroniskā paraksta tiesiskā reglamentācija un tiesiskais statuss, laika zīmogs, sertifikācijas pakalpojumu tiesiskā reglamentācija, personas datu aizsardzība, elektroniskā dokumenta tiesiskais statuss.


Grāmatas cena par vienu eksemplāru ir LVL 10 (desmit lati) ar piegādi uz Jūsu norādīto adresi. Iegādājoties divus un vairāk eksemplārus, vienas grāmatas cena  ir LVL 9 (deviņi lati) ar piegādi. (Pievienotās vērtības nodoklis nav jāmaksā).


Lūdzu aizpildiet anketu, norādot nepieciešamo informāciju grāmatas iegādei! Nosūtiet šo informāciju pa faksu: 7067408 vai e-pastu: info@e-risinajumi.lv. Mēs nosūtīsim rēķinu un pēc tā apmaksas trīs dienu laikā saņemsiet grāmatas.


Pieteikuma anketā jānorāda:
Pašvaldības (iestādes) nosaukums
Iestādes rekvizīti (reģistrācijas numurs, banka, bankas konts, adrese)
Rēķina nosūtīšanas adrese un faksa numurs
Grāmatu piegādes adrese
Nepieciešamo eksemplāru skaits

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.