Sagatavoti grozījumi Darba likumā

22.04.2005.

Rīga, 20.04.2005. – Lai novērstu Darba likuma piemērošanas nepilnības, kā arī ieviestu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, Labklājības ministrijas (LM) speciālisti izstrādājuši Darba likuma grozījumu projektu. Sagatavotais projekts rīt, 21.aprīlī pieteikts izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.


Darba likuma grozījumu projekts paredz:
– pārņemt ES direktīvu prasības vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai starp   vīriešiem un sievietēm,
 – iekļaut aizliegumu tiešā vai netiešā veidā diskriminēt personu pēc seksuālās  orientācijas,
 – pilnveidot redakcijas normas attiecībā uz uzteikuma pamatiem un saskaņošanas procedūru ar arodbiedrībām.


Lai uzlabotu informēšanas un konsultēšanās mehānismu, līdz ar to arī sociālā dialoga attīstību tautsaimniecības nozarēs, normatīvajā dokumentā papildināts likuma pants, kas nosaka darbinieku pārstāvju un darba devēju tiesības un pienākumus.


Izstrādātajā likumprojektā izslēgts diskriminējošais aizliegums darba pieņemšanas intervijās jautāt sievietēm par grūtniecību, veicinot vienādas attieksmes principa ievērošanu. Noteikumi papildināti attiecībā uz strādājošām grūtniecēm, sievietēm pēcdzemdību periodā, kā arī tām sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, nosakot, ka nodarbināt virsstundu darbā un nosūtīt komandējumā darba devējs var tikai ar viņu piekrišanu.


Likumdošanas projektā noteiktas tiesības darbiniekam pieprasīt nepilnu darba laiku bērna invalīda kopšanai līdz bērna 18 gadu vecumam. Pašreiz spēkā esošais Darba likums atļauj pieprasīt nepilnu darba laiku bērnu invalīdu kopšanai tikai līdz 16 gadu vecumam.  Tāpat noteiktas darbinieka, kuram ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam, tiesības pieprasīt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu vasarā vai jebkurā citā laikā pēc viņa vēlēšanās.


Savukārt, lai uzlabotu darba vidi tajos Latvijas uzņēmumos, kuros nav iespējams visiem darbiniekiem vienlaicīgi nodrošināt pārtraukuma piešķiršanu, noteikts elastīgāks regulējums. Tādējādi darba devēji, vienojoties ar darbiniekiem, darba koplīgumā varēs noteikt uzņēmumam piemērotu darba pārtraukumu grafiku.


Pēc plašākas informācijas vērsties Komunikācijas departamentā
pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160)
Marikas Kupčes (7021665, 9538825)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.