Pārrunā sadarbības iespējas cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā

21.04.2005.

Rīga, 21.04.2005. – Labklājības ministrijas (LM) speciālisti tikās ar Dominikānas Universitātes profesoru (ASV) Marku Rodžeru (Mark Rodger), lai pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā.


Marks Rodžers gandrīz jau 10 gadus sadarbojas ar Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolu Attīstība, lasot gan lekcijas par dažādām tēmām, tostarp – cilvēktirdzniecību, gan piedalās vairāku kopīgu projektu realizācijā. Attīstībā ar šo gadu tiks uzsākta jauna maģistrantūras programma, kurā sagatavos speciālistus tieši cilvēku tirdzniecības jautājumos.


Tikšanās laikā profesors M.Rodžers stāstīja par nesen notikušo cilvēku prettirdzniecības novēršanas treneru apmācību Cilvēku tirdzniecības gadījumu integratīvais risinājums starpprofesionāļu komandā, kas notika projekta DISWEC: Mācību programmas un izglītības sistēmas izstrāde pieaugušo un bērnu seksuālās verdzības un tirdzniecības novēršanai ietvaros.


Katrā no apmācībām par cilvēku tirdzniecības jautājumiem un labākām sadarbības iespējām šo jautājumu risināšanā tika apmācīti 35 cilvēki. Kopumā zināšanas darbam ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem un arī palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem ieguva 70 dažādu nozaru speciālisti – visu līmeņu tiesu tiesneši, prokurori, valsts un pašvaldību policisti, valsts un pašvaldību pārstāvji, veselības aprūpes un sociālie darbinieki. Plānots, ka minētie speciālisti, kas šobrīd ieguvuši attiecīgu sertifikātu savas zināšanas nodos tālāk citiem problēmas risināšanā iesaistītajiem speciālistiem.


Tikšanās laikā tika aktualizēta cilvēku tirdzniecības problēma Latvijā. Kā vienu no mūsu valsts problēmām speciālisti atzina kvalificētu sociālā darba speciālistu trūkumu, kuriem ir atbilstošas zināšanas cilvēku tirdzniecības jautājumā.


Tāpat tika diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar upuru sociālo rehabilitāciju. Profesors informēja, ka ar sadarbības partneriem Latvijā vēlas iesniegt projektu, lai piesaistītu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu, tādējādi attīstot rehabilitācijas pakalpojumus un apmācītu speciālistus.


„Cilvēku tirdzniecība kļūst par arvien aktuālāku jautājumu, tādēļ ir jāmeklē lielākas iespējas cīņā pret to. Labklājības ministrija ar 2006.gadu ir paredzējusi nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecībā cietušajām personām. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai  tiktu apmācīti sociālā darba speciālisti ar atbilstošām zināšanām par cilvēku tirdzniecības novēršanu,” atzīmēja LM Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktore Sandra Baltiņa.


Par cilvēku tirdzniecību visā pasaulē sauc nelikumīgu sieviešu, vīriešu, bērnu tirdzniecību, tā ir visas darbības un darbību mēģinājumi, kas tiek veikti vervēšanas procesā, pārsūtot cilvēkus valsts iekšienē vai uz ārzemēm darbam vai pakalpojumu sniegšanai, izmantojot vardarbību vai vardarbības draudus, parādu zīmes, apmānu vai citādu piespiedu veidu.


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā


pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.