Labklājības ministrija plāno veidot pensiju rezerves fondu

20.04.2005.

Rīga, 20.04.2005. – Labklājības ministrija (LM), lai novērstu 2040. – 2050. gados paredzamo sociālās apdrošināšanas budžeta deficītu, ierosina veidot pensiju rezerves fondu, tādējādi savlaicīgi veicot šī budžeta līdzekļu uzkrāšanu.


Šo LM izstrādāto koncepciju Par valsts sociālās apdrošināšanas finanšu resursu rezerves fondu rīt, 21.aprīlī skatīs Valsts sekretāru sanāksmē.


Tuvākajā laikā Latvijā ir sagaidāma labvēlīga demogrāfiskā situāciju. Tomēr tālākā nākotnes perspektīvā iedzīvotāju demogrāfiskā situācija mainīsies, veidojot sociālajā apdrošināšanas budžetā deficītu. Tas pamatojams ar to, ka 90-jos gados mazskaitlīgi dzimušie sasniegs darbaspējas vecumu, bet skaitliski lielākais 1950. – 1960.gados dzimušo skaits sasniegs pensijas vecumu, līdz ar to relatīvi lielā strādājošo paaudze kļūs par lielu pensionāru saimi.


Tādējādi valstī nebūs pietiekošs skaits iedzīvotāju darbspējīgā vecumā, kuri, veicot sociālās iemaksas, pietiekami piepildīs valsts sociālo apdrošināšanas budžetu, lai varētu nodrošināt iedzīvotājus ar viņiem pienākošo pensiju un pabalstu.


„Plānotā rezerves fonda izveide nekādi neietekmēs pašreizējos pensionārus – tiks saglabāta gan pensiju indeksācija, gan plānotās piemaksas pie mazajām pensijām. Pensiju rezerves fondu nepieciešams veidot, lai pasargātu mūsu bērnus un mazbērnus, kuri šobrīd strādā un godīgi veic iemaksas, lai nopelnītu sev nākotnē vecuma pensiju,” uzsver labklājības ministre Dagnija Staķe. Ministre arī norāda, ka šādi rezerves fondi tiek veidoti vairumā Eiropas valstu, jo demogrāfiskās tendences ir līdzīgas.


LM speciālisti norāda, ka jau laicīgi ir jādomā par to, kā kompensēt svārstības darbaspējīgo iedzīvotāju demogrāfiskajā noslodzē ar pensionāriem un nodrošināt sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa stabilitāti.


Kā risinājuma variantu LM piedāvā izveidot pensiju rezerves fondu, kurā varētu uzkrāt budžetu līdzekļus turpmākos 15-20 gadus, lai pēc tam ar tiem segtu izveidojušos budžeta deficītu.


Lai, inflācijas rezultātā, nezaudētu šo uzkrāto naudas līdzekļu reālo vērtību, LM speciālisti ierosina šos līdzekļus ieguldīt finanšu tirgus instrumentos, tādējādi  nodrošinot ieguldījumu ienesīgumu ne mazāku par vidējo inflāciju. Līdzekļu ieguldīšana var dot arī reālu peļņu, kas var būt vērtīgs papildinājums rezerves fondam.


Pensiju rezerves fondu plānots sākt veidot ar 2008. gadu, kad ir plānots pilnībā atdot sociālās apdrošināšanas budžeta parādu valsts pamatbudžetam. Tā kā šobrīd valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu administrēšanu veic Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), tad arī šī fonda administrēšanu plānots uzticēt VSAA. Savukārt līdzekļu pārvaldīšanu uzticēt ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas veiktu to ieguldīšanu un citas ar līdzekļu pārvaldīšanu saistītās darbības


Pēc plašākas informācijas vērsties
Komunikācijas departamentā
pie Leldes Rāfeldes (7021666, 6136160),
Zanes Lielķikutes (7021665, 6596035)

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.