Pasaules Banka piešķīrusi finansējumu Preiļu Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centra “Mūsmājas” projektam

20.04.2005.

Pasaules Banka un ANO Attīstības programma Latvijā atbalstījusi Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centra “Mūsmājas” projektu “Mēs esam, gribam un spējam”.


Projekta ietvaros piecpadsmit bērni, no tiem pieci bērni ar īpašām vajadzībām un pieci bērni no trūcīgām ģimenēm ar pedagogu atbalstu iestudēs teātra izrādi. Praktiskā darbošanās bērniem veicinās jaunu iemaņu apguvi, savstarpēju sadarbību un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. Projekts ilgs gadu – no šī gada maija līdz nākošā gada maija mēnesim. Teātra izrādi plānots parādīt gan Preiļos, gan Rudzētu speciālajā internātskolā. Noslēgumā paredzēts izdot bukletu par projekta norisi un rezultātiem.


Pasaules banka un ANO Attīstības programma Latvijā projekta īstenošanai piešķīrusi finansējumu – 3618 US $ apmērā. Projekta sadarbības partneri – Preiļu novada dome un Preiļu novada invalīdu biedrība. Projektu vadīs Sociālās un Psiholoģiskās palīdzības centra “Mūsmājas” dalībniece Rita Kokorīte.


2005.gada Mazo grantu programmas konkursā kopumā ir atbalstītas 13 Latvijas sabiedriskās organizācijas: „Nāc Pretim” Alūksnes rajona Annas pagastā, Talsu pensionāru sociālās palīdzības fonds, „Levestes Spicie” Tukuma rajona Jaunpils pagastā, „Stratēģija” Valmierā, Alūksnes tautsaimnieku biedrība „Alta”, vecāku klubiņš „Kodols” Saldus rajonā, „Saules Sala” Kuldīgas rajonā, Alūksnes rajona centrs „Saulstariņi”, ģimeņu atbalsta centrs „Ālante” Valmieras rajona Ipiķu pagastā, attīstības centrs „Vīgrieze” Talsu rajona Ģibuļu pagastā, Latvijas Zaļās Kustības Ziemeļkurzemes nodaļa, „Jāņtārpiņš” Saldus rajona Lutriņu pagastā, Sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrs „Mūsmājas” Preiļu novadā.


2005.gada Mazo grantu programmas konkursā ar 49 000 ASV dolāru tika atbalstīti Latvijas sabiedrisko organizāciju projekti. Mazo grantu programmas finansēšanai Pasaules Banka piešķīra 34 000 un ANO Attīstības programma 15 000 ASV dolāru. Konkursam tika iesniegti vairāk nekā 70 projektu priekšlikumi no visiem Latvijas reģioniem, projektu atlases otrajā kārtā iekļuva 17 projekti, kurus vērtēja reprezentatīva ekspertu komisija. Konkursā līdz 7000 ASV dolāru apjomā tika atbalstīti projekti, kas vērsti uz atstumto un mazaizsargāto sabiedrības grupu pilsoniskās līdzdalības un integrācijas sabiedrībā veicināšanu. Par būtiskām finansējuma saņemšanas prasībām jāuzsver projekta līdzfinansējums, projekta mērķa grupas, riska grupu pilsoniskās līdzdalības veicināšana, sadarbības partneru (pašvaldības iestāžu, privātā sektora pārstāvju, valsts institūciju, fondu u.c.) iesaistīšana un projekta ilgtspēja.


Sīkāka informācija par Mazo grantu programmu Pasaules Bankas vai ANO Attīstības programmas Latvijas mājas lapās: www.worldbank.org.lv vai www.undp.lv


Preses konference ar Mazo grantu programmas konkursa uzvarētājiem un diskusija par reģionu un lauku sabiedrisko organizāciju problēmām notiks 2.maijā plkst. 13.00 -14.00 ANO mājā Pils ielā 21. Pasākumu atklās UNDP pārstāve Latvijā Inita Pauloviča un Pasaules Bankas pārstāvis. Diskusijā piedalīsies Īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Ainārs Latkovskis un Sorosa fonda Latvija pārstāvis.


Inese Slūka
SPPC “Mūsmājas” dalībniece

Pēdējās izmaiņas: 20.04.2005.