Preiļu pilsētā tiks realizēts vērienīgs ūdenssaimniecības infrastruktūras projekts

18.04.2005.

Preiļu novada dome ir parakstījusi trīspusējs līgumu ar Vides ministriju un SIA “Preiļu saimnieks” par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” īstenošanu. Projekta realizācijai nepieciešams finansējums 4 377 060 EUR apmērā.


Līgums paredz, ka projektam tiek piešķirti Kohēzijas fonda līdzekļi 2 418 668,21 EUR, kas sastāda 65% no finansējuma, Vides ministrija nodrošina pieprasījuma iesniegšanu nacionālā līdzfinansējuma iedalīšanai 18% apmērā, bet Preiļu novada dome, lai nodrošinātu līdzfinansējumu, ņems kredītu, kas sastāda 17% no kopējās projekta summas.


Kā pastāstīja Preiļu novada domes Plānošanas daļas vadītājs Vladimirs Ivanovs, projektā paredzēti četri galvenie īstenojamie uzdevumi: dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšana un neuzskaitītā ūdens samazināšanas programma.


Vides ministrijas organizētajā konkursā par jaunu dzeramā ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvi ir uzvarējusi Francijas firma “Merk”, darbus saskaņā ar projekta laika grafiku paredzēts veikt 2006. gadā. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, kā arī ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu plānots veikt jau šogad, bet visu projektu kopumā paredzēts noslēgt 2006. gada beigās.


LR Vides ministrija, aktualizējot vides investīciju apakšprogrammu “Ūdenssaimniecības attīstība”, ir veikusi ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu tehniski ekonomisko analīzi, ievērojot realizācijā un sagatavošanā esošo projektu īstenošanas laika grafikus. Preiļu novada dome ir saņēmusi informāciju par iespēju turpināt Kohēzijas projekta nākošo posmu. Tiek plānota investīciju piesaiste arī 2007. – 2013.gadam.


Maija Paegle
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 18.04.2005.