Preiļu 1. pamatskolā turpinās policijas dienas

12.04.2005.

Policijas dienu ietvaros ar skolēniem tiek pārrunāti dažādi jautājumi: sabiedriskās kārtības un noteikumu ievērošanas nepieciešamība, rīcība īpašās situācijās, riska faktoru ietekme uz pusaudžu personības veidošanos, atbildība par likumpārkāpumu izdarīšanu u.c.


Digna Prodniece,
Preiļu 1. pamatskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

Pēdējās izmaiņas: 12.04.2005.