Preiļu novada bibliotēkas saņem Austrijas biedrības ziedojumu

04.04.2005.

4. aprīlī Latvijas Republikas Izglītības ministrijas referente, Valsts pedagoģiskās medicīniskās komisijas locekle Gunta Jaudzema pasniedza dažām Preiļu novada bibliotēkām ziedojumu no Austrijas biedrības “Bibliothekenprojekt Latvija”. Preiļu 1. pamatskolas bibliotēka saņēma 1 500 EUR, Preiļu rajona Galvenā bibliotēka – 1 000 EUR, Preiļu pagasta Līču bibliotēka saņēma ziedojumu 500 EUR apmērā.


Kā pastāstīja Preiļu rajona Galvenās bibliotēkas vadītāja Ināra Batarāga, 2001. gadā vairākas bibliotēkas rakstīja projektus un pretendēja uz līdzekļu piesaisti datoru iegādei, bet pārsteigums notika tagad. Lai Latvijas bibliotēkām sniegtu kaut nelielu atbalstu, Austrijas biedrībā tika skatīti no Latvijas iesūtītie projekti un labākajiem no tiem tika iedalīta noteikta naudas summa.
Saņemto ziedojumu bibliotēkas varēs izlietot pēc saviem ieskatiem grāmatu vai citu nepieciešamu lietu iegādei.
Maija Paegle,
sabiedrisko attiecību speciāliste
   

Pēdējās izmaiņas: 04.04.2005.