Atbalstīts Preiļu 1. pamatskolas projekts – bibliotēka ieguvusi papildus finansējumu

08.04.2005.

2001.gadā Preiļu 1. pamatskolas bibliotēka piedalījās projektā, kuru sadarbībā ar Laterāna Pontifikālās Universitātes Reliģijas Zinātņu augstskolu Latvijā bija ierosinājusi Adelinde Gšvindles (Adelinde Gschwindl) kundze no Austrijas. Gšvindles kundze uzņēmās starpnieces lomu Latvijas bibliotēku atbalsta projekta iesniegšanai Eiropas Savienības institūcijās un laika posmā no 2001. līdz 2005. gadam nodibināja biedrību „Bibliothekenprojekt Latvia”, ar kuras palīdzību tika un tiek realizēti 20 Latvijas bibliotēku projekti. No Preiļu novada atbalstīti triju bibliotēku – Preiļu rajona galvenās bibliotēkas, Preiļu pagasta bibliotēkas un Preiļu 1. pamatskolas bibliotēkas – projekti.


Preiļu 1. pamatskolas projekta radošo grupu veidoja: Nora Šņepste (direktora vietniece izglītības jomā), tulka pienākumus veica Mārīte Šķestere (vācu valodas skolotāja) un Janīna Beļajeva (skolas bibliotekāre). Projekta rezultātā Preiļu 1. pamatskolas bibliotēka ieguva finansiālo atbalstu – 1500 eiro. Naudas līdzekļus plānots izlietot jauna kopētāja iegādei un skolas bibliotēkas grāmatu krājuma papildināšanai ar vērtīgiem uzziņu izdevumiem.


Janīna Beļajeva,
Preiļu 1. pamatskolas bibliotekāre

Pēdējās izmaiņas: 08.04.2005.